1. สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหมาย

     ได้ทำ blog และได้ช่วยคนอื่นทำ blog

2. สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหมาย

    เนตช้า  คนทำ blog เป็นมีน้อย

3. กิจกรรมคาดหน้า

    สอนให้มีการพัฒนาการทำ blog และเรื่องที่จะเขียนลง blog