มีโอกาสได้สมัครเข้า gotoknow สร้างถังใส่ความคิดของตนเองไว้ เพราะด้วยความที่เป็นคนจดแล้วไม่ค่อยอ่าน จึงต้องอาศัยการบันทึกซ้ำลงคอมฯอีกครั้ง เตือนความนึกคิดและความเป็นไปของสิ่งที่ได้พบเจอในแต่ละวัน  สร้างเป็นแหล่งความรู้เฉพาะตนและคนที่อยากเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น ในแหล่งที่เป็นมากกว่าหอสมุดแห่งชาติ  แห่งความรู้ที่มีชื่อว่า   http://gotoknow.org

ปล. ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างของวิถีประจำวันอาจไม่สามารถนำมาซึ่งบันทึกที่สม่ำเสมอ แต่ก็คงจะต้องบันทึกเอาไว้ในสมุดคู่ใจเพื่อนำมมาเคาะหรือกดบนแป้นพิมพ์ออกมาเป็นอักษรให้คนได้อ่าน