ประชุมกรรมการนโยบายโครงการ R2R ศิริราช

หายไปนาน 2-3 สัปดาห์ครับ ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาที่ blog เลยครับ วันนี้จะมา update เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโครงการ R2R คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการนโยบาย R2R มีท่านคณบดีเป็นประธาน ซึ่งมีกำหนดการประชุมประมาณทุก 6 เดือน การประชุมครั้งนี้เกือบไม่เกิดขึ้นทั้งนี้เพราะมีเหตุการณ์บ้านเมืองพิเศษครับ ก็เลยต้องเช็คกันวุ่นหน่อย

 

การประชุมนโยบายฯมีขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักๆเพื่อ

1.       แสดงผลงานความก้าวหน้าของโครงการ R2R การดำเนินงานเรื่องทุนวิจัยและการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งในครั้งนี้ยังรวมผลการสำรวจ service quality การทำงานของโครงการ R2R ใน care team ต่างๆจำนวนประมาณ ร้อย care team ด้วย (โดยอ.นพ.กุลธร)

2.       ขอรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของกรรมการอันประกอบหัวหน้าภาควิชาต่างๆ รองคณบดี ผอ.โรงพยาบาล ประธานEC หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ท่านอาจารย์ประเวศ อาจารย์วิจารณ์ และอาจารย์สมศักดิ์จากมสช. ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่การประชุมนัดนี้ท่านอาจารย์ประเวศและอาจารย์วิจารณ์ติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผมสรุปตามแนวทางของ AAR ครับ

1.       สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม ผมหวังว่าจะได้รับความเห็นจากท่านกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ R2R ต่อไปในอนาคต และลึกๆคือแรงสนับสนุนสำหรับทีมที่ทำงานวิจัยต่างๆจากหัวหน้าภาควิชาต่างๆด้วย

2.       สิ่งที่ได้ตามและเกินความคาดหมาย คือมุมมองจากกรรมการหลายท่านซึ่งพอสรุปเป็นประเด็นๆได้ดังนี้

2.1.     เป้าหมายของการดำเนินการ R2R ไม่ควรเน้นที่การสร้างงานวิจัยหรือการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เท่านั้นหากแต่กรรมการหลายท่านเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กรให้มี research mind ซึ่งสืบเนื่องต่อไปว่าความสำเร็จของโครงการไม่ควรพิจารณาจากยอดเงินทุนที่ให้ให้ทุนหรือจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ตรงจุดนี้ทางโครงการR2Rเราต้องกลับมาพิจารณาครับว่า เราจะวัดผลได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอันที่จริงในขณะนี้โครงการR2Rกำลังดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากงาน KM ของคณะฯเพื่อวัดความเป็น learning organization (LO) ส่วนตัวผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้อย่างมาก

2.2.     การตอบรับจากภาควิชาขนาดใหญ่ให้โครงการ R2R เข้าไปร่วมทำงาน แต่อย่างไรก็ดีกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าหากความต้องการนั้นเริ่มต้นมากจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาควิชา (มีการปลุกระดมมาก่อนระดับหนึ่ง) แล้ว R2R เข้าไปเสริมน่าจะมีโอกาสมีความเสร็จสูงกว่าการที่ R2R เสนอตัวเข้าไปเอง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานมากมายอยู่แล้วจะแตกต่างกันโดยหาก R2R เสนอตัวเข้าไปก่อนต้องระวังอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานอาจรู้สึกได้ว่า R2R กำลังนำงานมาเพิ่มให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงได้ โดยคณะกรรมการได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีตหลายตัวอย่างมาเหล่าให้ฟัง

2.3.     ทำให้หายสงสัยหลายๆประเด็นด้านจริยธรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย

3.       สิ่งที่ยังไม่ได้

3.1.     ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของR2Rและแนวทางที่จะก้าวต้องไปของโครงการR2R ตามความรู้สึกผมคิดว่ายังได้ความเห็นค่อนข้างน้อย ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองก็คือว่าทีมงาน R2R ทำงานได้ดีพอสมควรแล้ว

4.       สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

4.1.     ผมจะพยายามดำเนินการประสานกับทางภาควิชาฯต่างๆที่มี request อยากให้ R2R เข้าไปร่วมทำงาน และขณะเดียวกันผมก็ต้องคิดต่อด้วยว่าทำอย่างไรจะทำให้มี request นั้นๆเกิดขึ้นด้วย

4.2.     ดำเนินการเอื้ออำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Facilitate, Storage, Format) ซึ่งก่อนการประชุมบ่ายวันนี้ ทางโครงการได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ธาดาในช่วงเช้ามาพูดคุยให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

4.3.     ทำให้เกิด non-MD Cluster facilitator และทำให้บุคคลากรกลุ่มนี้เข้มแข็งขึ้น

5.       หากจัดงานนี้ครั้งต่อไปผมคงต้องเลือกช่วงเวลาที่ไม่ใกล้กับช่วงเกษียณอายุราชการ การประชุมครั้งนี้พบว่ากรรมการหลายท่านเข้ามาประชุมแล้วต้องออกไปงานมุทิตาจิตแล้วจึงกลับเข้ามาใหม่ ครั้งนี้ผมลืมนึกถึงตรงจุดนี้จริงๆครับ อีกอย่างคือเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของการจัดงาน ถ้าจัดคราวหน้าคงต้องสืบข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองให้ดีครับ :-P

 

มีอีกเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังครับ คือเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์วิจารณ์ได้กรุณามาเป็น facilitator ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Cluster facilitator ของโครงการครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akarin-R2R

คำสำคัญ (Tags)#ศิริราช#r2r#ประชุม#กรรมการนโยบาย

หมายเลขบันทึก: 52204, เขียน: 27 Sep 2006 @ 19:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ไม่แน่ใจว่าทำไม ตัวหนังสือเมื่อโพสต์แล้วมันถึงใหญ่บ้างเล็กบ้างครับ แก้ไข Font ทำยังไงครับ ใครทราบรบกวนช่วยบอกด้วยครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...อ.หมออัครินทร์...

กะปุ๋มเห็นท่านเงียบๆ...หายๆ...ไป คิดว่า R2R ศิริราชคงกำลังเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแน่คะ...

กลับมาคราวนี้...ข้อมูลเพียบเหมือนเดิมนะคะ...ชื่นชมยิ่งนัก...

...

กะปุ๋มมาแลกเปลี่ยนนะคะ...เวลาที่จะตีพิมพ์บันทึกกะปุ๋มจะพิมพ์ใน note pad ก่อนคะและค่อย coppy มาวางตีพิมพ์...สำหรับ front ที่เปลี่ยนไปของท่านนั้น ลอง check ที่ format นะคะ...ว่าประโยคนั้นเป็น format แบบไหน ซึ่งขนาดตัวอักษรก็จะไม่เท่ากันคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม

 

เขียนเมื่อ 

ว่าแต่ว่า...ขนาดตัวอักษรขนาดนี้..ก็อ่านสบายตาดีนะคะ...555...สำหรับคนสายตาสั้นคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม

ลองปรับที่ format ดูแล้วครับ ดูดีขึ้นหน่อยแล้ว ขอบคุณคุณกะปุ๋มครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์สำหรับบันทึกที่เล่าได้ละเอียด ถี่ถ้วนทั้งกระบวนการและวิธีคิดค่ะ พวกเราชาวพยาธิฯม.อ.ได้รับรู้ด้วยความชื่นชมกับ R2R ของศิริราชจากบันทึกของอาจารย์นี่แหละค่ะ

 สำหรับ font ขอแนะนำให้ใช้ tahoma 12 ใน Word จะเข้ากันดีกับ GotoKnow ค่ะ เขียนยังไงมักจะได้อย่างนั้น ถ้าใช้ font อื่นๆ พอเอามา paste จะมีอะไรแปลกๆให้งงเรื่อยค่ะ

พรพรต
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ จะได้นำ idea บางส่วนมาใช้กับ PATHO-OTOP 3  ครับ

 

 

  • สวัสดีครับคุณหมอ
  • ขออนุญาตเข้ามาชื่นชมความสำเร็จของการทำงาน R2R ของศิริราชด้วยคนครับ
  • ยินดีเป้นอย่างยิ่งครับสำหรับที่ดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยครับ
ปารมี
IP: xxx.136.192.44
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์อัครินทร์มากเลยค่ะ ที่กรุณาบันทึกได้อย่างละเอียด  ขออนุญาติเอาความรู้บางส่วนไปใช้นะคะ