ประชุมกรรมการนโยบายโครงการ R2R ศิริราช

หายไปนาน 2-3 สัปดาห์ครับ ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามาที่ blog เลยครับ วันนี้จะมา update เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของโครงการ R2R คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการนโยบาย R2R มีท่านคณบดีเป็นประธาน ซึ่งมีกำหนดการประชุมประมาณทุก 6 เดือน การประชุมครั้งนี้เกือบไม่เกิดขึ้นทั้งนี้เพราะมีเหตุการณ์บ้านเมืองพิเศษครับ ก็เลยต้องเช็คกันวุ่นหน่อย

 

การประชุมนโยบายฯมีขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักๆเพื่อ

1.       แสดงผลงานความก้าวหน้าของโครงการ R2R การดำเนินงานเรื่องทุนวิจัยและการบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งในครั้งนี้ยังรวมผลการสำรวจ service quality การทำงานของโครงการ R2R ใน care team ต่างๆจำนวนประมาณ ร้อย care team ด้วย (โดยอ.นพ.กุลธร)

2.       ขอรับความคิดเห็นเพิ่มเติมของกรรมการอันประกอบหัวหน้าภาควิชาต่างๆ รองคณบดี ผอ.โรงพยาบาล ประธานEC หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ท่านอาจารย์ประเวศ อาจารย์วิจารณ์ และอาจารย์สมศักดิ์จากมสช. ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่การประชุมนัดนี้ท่านอาจารย์ประเวศและอาจารย์วิจารณ์ติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ผมสรุปตามแนวทางของ AAR ครับ

1.       สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม ผมหวังว่าจะได้รับความเห็นจากท่านกรรมการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ R2R ต่อไปในอนาคต และลึกๆคือแรงสนับสนุนสำหรับทีมที่ทำงานวิจัยต่างๆจากหัวหน้าภาควิชาต่างๆด้วย

2.       สิ่งที่ได้ตามและเกินความคาดหมาย คือมุมมองจากกรรมการหลายท่านซึ่งพอสรุปเป็นประเด็นๆได้ดังนี้

2.1.     เป้าหมายของการดำเนินการ R2R ไม่ควรเน้นที่การสร้างงานวิจัยหรือการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เท่านั้นหากแต่กรรมการหลายท่านเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กรให้มี research mind ซึ่งสืบเนื่องต่อไปว่าความสำเร็จของโครงการไม่ควรพิจารณาจากยอดเงินทุนที่ให้ให้ทุนหรือจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ตรงจุดนี้ทางโครงการR2Rเราต้องกลับมาพิจารณาครับว่า เราจะวัดผลได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอันที่จริงในขณะนี้โครงการR2Rกำลังดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยที่เกิดจากงาน KM ของคณะฯเพื่อวัดความเป็น learning organization (LO) ส่วนตัวผมคิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับโจทย์ข้อนี้อย่างมาก

2.2.     การตอบรับจากภาควิชาขนาดใหญ่ให้โครงการ R2R เข้าไปร่วมทำงาน แต่อย่างไรก็ดีกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าหากความต้องการนั้นเริ่มต้นมากจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภาควิชา (มีการปลุกระดมมาก่อนระดับหนึ่ง) แล้ว R2R เข้าไปเสริมน่าจะมีโอกาสมีความเสร็จสูงกว่าการที่ R2R เสนอตัวเข้าไปเอง ทั้งนี้เนื่องจากความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานมากมายอยู่แล้วจะแตกต่างกันโดยหาก R2R เสนอตัวเข้าไปก่อนต้องระวังอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานอาจรู้สึกได้ว่า R2R กำลังนำงานมาเพิ่มให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงได้ โดยคณะกรรมการได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ในอดีตหลายตัวอย่างมาเหล่าให้ฟัง

2.3.     ทำให้หายสงสัยหลายๆประเด็นด้านจริยธรรมการทำวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยในการปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย

3.       สิ่งที่ยังไม่ได้

3.1.     ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของR2Rและแนวทางที่จะก้าวต้องไปของโครงการR2R ตามความรู้สึกผมคิดว่ายังได้ความเห็นค่อนข้างน้อย ถ้าคิดเข้าข้างตัวเองก็คือว่าทีมงาน R2R ทำงานได้ดีพอสมควรแล้ว

4.       สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

4.1.     ผมจะพยายามดำเนินการประสานกับทางภาควิชาฯต่างๆที่มี request อยากให้ R2R เข้าไปร่วมทำงาน และขณะเดียวกันผมก็ต้องคิดต่อด้วยว่าทำอย่างไรจะทำให้มี request นั้นๆเกิดขึ้นด้วย

4.2.     ดำเนินการเอื้ออำนวยความสะดวกในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (Facilitate, Storage, Format) ซึ่งก่อนการประชุมบ่ายวันนี้ ทางโครงการได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ธาดาในช่วงเช้ามาพูดคุยให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

4.3.     ทำให้เกิด non-MD Cluster facilitator และทำให้บุคคลากรกลุ่มนี้เข้มแข็งขึ้น

5.       หากจัดงานนี้ครั้งต่อไปผมคงต้องเลือกช่วงเวลาที่ไม่ใกล้กับช่วงเกษียณอายุราชการ การประชุมครั้งนี้พบว่ากรรมการหลายท่านเข้ามาประชุมแล้วต้องออกไปงานมุทิตาจิตแล้วจึงกลับเข้ามาใหม่ ครั้งนี้ผมลืมนึกถึงตรงจุดนี้จริงๆครับ อีกอย่างคือเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งอยู่เหนือความคาดหมายของการจัดงาน ถ้าจัดคราวหน้าคงต้องสืบข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองให้ดีครับ :-P

 

มีอีกเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังครับ คือเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์วิจารณ์ได้กรุณามาเป็น facilitator ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง Cluster facilitator ของโครงการครับ แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akarin-R2R

คำสำคัญ (Tags)#ศิริราช#r2r#ประชุม#กรรมการนโยบาย

หมายเลขบันทึก: 52204, เขียน: 27 Sep 2006 @ 19:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ไม่แน่ใจว่าทำไม ตัวหนังสือเมื่อโพสต์แล้วมันถึงใหญ่บ้างเล็กบ้างครับ แก้ไข Font ทำยังไงครับ ใครทราบรบกวนช่วยบอกด้วยครับ
Ka-Poom
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ...อ.หมออัครินทร์...

กะปุ๋มเห็นท่านเงียบๆ...หายๆ...ไป คิดว่า R2R ศิริราชคงกำลังเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแน่คะ...

กลับมาคราวนี้...ข้อมูลเพียบเหมือนเดิมนะคะ...ชื่นชมยิ่งนัก...

...

กะปุ๋มมาแลกเปลี่ยนนะคะ...เวลาที่จะตีพิมพ์บันทึกกะปุ๋มจะพิมพ์ใน note pad ก่อนคะและค่อย coppy มาวางตีพิมพ์...สำหรับ front ที่เปลี่ยนไปของท่านนั้น ลอง check ที่ format นะคะ...ว่าประโยคนั้นเป็น format แบบไหน ซึ่งขนาดตัวอักษรก็จะไม่เท่ากันคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม

 

Ka-Poom
เขียนเมื่อ 

ว่าแต่ว่า...ขนาดตัวอักษรขนาดนี้..ก็อ่านสบายตาดีนะคะ...555...สำหรับคนสายตาสั้นคะ...

*^__^*

กะปุ๋ม

ลองปรับที่ format ดูแล้วครับ ดูดีขึ้นหน่อยแล้ว ขอบคุณคุณกะปุ๋มครับ

ขอบคุณอาจารย์สำหรับบันทึกที่เล่าได้ละเอียด ถี่ถ้วนทั้งกระบวนการและวิธีคิดค่ะ พวกเราชาวพยาธิฯม.อ.ได้รับรู้ด้วยความชื่นชมกับ R2R ของศิริราชจากบันทึกของอาจารย์นี่แหละค่ะ

 สำหรับ font ขอแนะนำให้ใช้ tahoma 12 ใน Word จะเข้ากันดีกับ GotoKnow ค่ะ เขียนยังไงมักจะได้อย่างนั้น ถ้าใช้ font อื่นๆ พอเอามา paste จะมีอะไรแปลกๆให้งงเรื่อยค่ะ

พรพรต
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ จะได้นำ idea บางส่วนมาใช้กับ PATHO-OTOP 3  ครับ

 

 

  • สวัสดีครับคุณหมอ
  • ขออนุญาตเข้ามาชื่นชมความสำเร็จของการทำงาน R2R ของศิริราชด้วยคนครับ
  • ยินดีเป้นอย่างยิ่งครับสำหรับที่ดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยครับ
ปารมี
IP: xxx.136.192.44
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์อัครินทร์มากเลยค่ะ ที่กรุณาบันทึกได้อย่างละเอียด  ขออนุญาติเอาความรู้บางส่วนไปใช้นะคะ