GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทำความรู้จักกับ Open source

คำว่า Free ใน Free Software นั้น มีความหมายถึง "เสรีภาพ" หรือ "อิสระ" ไม่ใช่ "ราคา"

Open source หรือ ซอฟต์แวร์เสรี เกิดจากแนวคิดของ ริชาร์ด เอ็ม. สตอลล์แมน โดยมีแนวคิดเริ่มต้น จากการแลกเปลี่ยนซอร์สโค้ด กันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ภายในแล็บของเอ็มไอที ซึ่งสตอลล์แมนเคยทำงาน ต่อมาสตอลล์แมนจึงคิดกลไก การพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดใหม่ขึ้นมา โดยเน้นที่ความมีเสรีภาพ และ ต้องการให้ซอฟต์แวร์นั้น ๆ มีเสรีภาพตลอดไป

แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับเสรีภาพ

  1. เสรีภาพในการรันโปรแกรม เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
  2. เสรีภาพในการศึกษาการทำงานของโปรแกรม ดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการ ซึ่งในข้อนี้จำเป็นต้องใช้ซอร์สโค้ด
  3. เสรีภาพในการเผยแพร่สำเนาของโปรแกรมต่อให้กับผู้อื่น
  4. สรีภาพในการปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรม แล้วเผยแผร่ส่วนที่ปรับปรุงนั้นสู่สาธารณะ ซึ่งนั่นจะทำให้ สังคมโดยรวม ได้รับประโยชน์ถ้วนทั่วกัน ในข้อนี้ก็ต้องการซอร์สโค้ดเช่นกัน
ดังนั้นเราจึงเรียก Free Software ว่า "ซอฟต์แวร์เสรี" อย่าสับสนระหว่าง Free Software กับ Freeware เพราะ free ใน Freeware นั้น หมายถึงแค่ "ราคา" แต่ไม่ได้พูดถึง "เสรีภาพ"
อ้างอิง http://opensource.thai.net , http://www.opensource.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): sharing
หมายเลขบันทึก: 52200
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ผมขออนุญาต นำของความของคุณพอใจไปประกอบการทำรายงานนะครับ