ฆ่าช้างเอางา

ตัวแทนจาก 177 รัฐบาลเข้าร่วมการประชุม “ไซเตส” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยหัวข้อ “การค้างาช้าง” เป็นหนึ่งในประเด็นใหญ่ของการประชุมครั้งนี้ และไทยเตรียมแก้กฎหมายให้ร้านค้าทำบัญชีสินค้าจากงาช้าง และขายเท่าที่มี ก่อนหยุดการค้าขายเพื่อรอกฎหมายใหม่ (Manager Online  3 มี.ค. 56)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.บำรุงความเห็น (0)