ขั้นที่ 1 ดูว่าเป็นเนื้อปูนหรือไม่ ถ้าใช่เก็บไว้ก่อน ไม่ใช่แยกออกไป (เก็บไว้เรียน หรือถมบ้านก็ได้)

ขั้นที่ 2 ดูว่าเก่าประมาณกี่ปี พระใหม่หาง่าย พระเก่าหายาก พยายามหาพระเก่าๆ เนื้อหลายๆชั้น แต่ควรมีพระใหม่ๆไว้เทียบอายุ (5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 และเกิน 150 ปี) แล้วจะพลาดน้อยลงตามลำดับ

ขั้นที่ 3 ดูว่าเป็นพิมพ์ของวัดไหน พิมพ์อะไร พยายามหาวัดและพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับของคนในวงการ หรือไม่ก็เก็บไว้ศึกษา ไม่งั้นก็เล่นคนเดียว อย่างไรก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบครับ

ส่วนใหญ่ (99%) ที่ส่งมาให้ผมดูทางเมล์ ไม่ผ่านขั้นที่ 1 ครับ