ยามฤดูฝนมาเยือน...วันนี้อากาศเย็นลมพัดผ่านกาย...ทำให้เย็นใจด้วยครับ...

เมฆฝนตั้งเค้ามาแล้วตกลงเป็นสายทอดยาวผ่านยอดไม้ขุนเขาลงสู่ทะเลสาบรอบเกาะยอ...ผมมองออกนอกหน้าต่าง...ไปทางหาดใหญ่ช่วงประมาณ 11.00 น เศษก็ยังมืดครื้มอยู่เลย...              

              ความเย็นทำให้ผมสัมผัสได้จากสิ่งแวดล้อม...ก่อให้เกิดความเย็นใจครับ...ฮา ๆ เอิก ๆ...ภาคใต้ช่วงนี้หน้าฝนเริ่มมาเยือนแล้วครับ...ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งคือผมมองความสดเขียวของต้นไม้ใบหญ้าแล้ว...ชื่นใจในความเป็นไปของธรรมชาติครับ...มันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด ๆ...          

              ในศาสนาเหลาจื๊อ...ของจีนนี้  ถ้าสร้างกระท่อมไว้แล้วเกิดมีหน่อไม้ไผ่แทงยอดทะลุขึ้นมากลางกระท่อม...คนที่อยู่ในกระท่อมต้องย้ายตนเอง...โดยปล่อยให้หน่อไผ่นั้นแทงยอดขึ้นเป็นหญ้าที่ต้นสูงที่สุดในโลกนั้นเอง

               ถ้าเป็นสังคมอื่น...หน่อไผ่นั้นคงลงหม้อแกงเป็นแน่...ฮา ๆ เอิก ๆ..ดูข่าวเห็นภูเขาไม่มีต้นไม้ใหญ่ ๆ..มีแต่เป็นภูเขาหัวโล้น...เวลาฝนตกลงมาน้ำจึงท่วมกันหลายพื้นที่มาก...สงสารเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้จัง...

                เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร...การปลูกป่าทดแทนกับการทำลายป่า...อันไหนมากกว่ากัน...เราจะให้ธรรมชาติเหล่านี้ดำรงอยู่ได้อย่างไร...ครับ