มูลนิธิยามรักษาแผ่นดินกับการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน

ข่าวชิ้นเล็กๆท่ามกลางข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆของเมืองไทย

การพบกันของ 2 สนธิ
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล  ได้เข้าไปพบกับ พล.อ สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข( คปค.) ได้ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ และได้ยื่นเรื่องต่อ คปค. ขอตั้ง มูลนิธิยามรักษาแผ่นดิน

เป็นหน่วยงานในการถ่วงดุลการเมืองไทยในอนาคต, ตรวจสอบคอรัปชั่น, การละเมิดอำนาจต่างๆ และการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยๆมารับผิดชอบในส่วนต่างๆ

พูดถึงเรื่องของการเมือง หลายท่านรู้เพียงแต่ว่า มีแต่ประท้วงๆๆๆๆ แต่ไม่รู้ว่า ทำไมต้องประท้วง มีสาระและประเด็นปลีกย่อยอะไรถึงมาประท้วงกัน

อาจเป็นเพราะสื่อมวลชนไทยส่วนใหญ่ ไม่นำเสนอเนื้อหาในเชิงลึกที่ให้รายละเอียดมากนัก แต่ข่าวบันเทิง ข่าวดาราต่างๆ กลับนำเสนอรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังถี่ยิบ

อิทธิพลของสื่อ เมื่อบอกอะไร หลายคนจึงเชื่อไว้ก่อน

การสร้างองค์ความรู้ เมื่อหลายคนมีความรู้ ย่อมคิดได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองได้ เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทำให้เป็นคนที่มีเหตุผล สุขุมรอบคอบ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครได้ง่าย ที่สำคัญคือ ไม่ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยคนที่มีความรู้มากกว่า และอาศัยช่องโหว่ที่หลายคนไม่รู้ เพื่อหาผลประโยชน์ใส่ตัว

มองดูประเทศอินเดีย หรือเวียดนาม ที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนของเขา ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคนที่มีคุณภาพ เก่ง ฉลาด คิด ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆได้เรื่อยๆ ด้วยองค์ความรู้ที่สะสมไว้ และนำมาพัฒนา ต่อยอดต่อไป

เหตุการณ์การประท้วง การเปลี่ยนแปลงในไทย หลายคนยังไม่เข้าใจมากนัก ที่ผ่านมา รู้เพียงแค่มีแต่การประท้วงๆๆๆๆ

ในขณะที่หลายคนรู้เพียงแค่มีการประท้วงนั้น หลายคนเข้าใจเรื่องของกฏหมายเพิ่มขึ้น เข้าใจเรื่องกลไกการตลาด เรื่องของธุรกิจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน หลายคนรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้กฏหมาย ได้รับความรู้ต่างๆ

แนวคิดของมูลนิธิยามรักษาแผ่นดิน ที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชนอย่างเข้มข้น และเข้มแข็ง ย่อมมีคนมองได้เช่นกันว่า เป็นกลุ่มเพื่อการประท้วง ??

เมื่อครู อาจารย์ พ่อแม่ เห็นเราทำผิด ได้ทักท้วงเตือนสติ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง เพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหาย ถ้าเรารับฟังคำทักท้วงนั้น ตรวจสอบ แก้ไข ชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นนั้นแล้ว ครู อาจารย์ พ่อ แม่ เมื่อมองเห็นการปรับปรุงแก้ไข หรือได้รับฟังคำชี้แจงจนเข้าใจ  ท่านก็จะไม่ทักท้วงอีก

การประท้วงของไทยที่เกิดการประท้วงยืดเยื้อ เพราะไม่มีการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจ  ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน จึงเกิดการทักท้วงเพื่อรักษาสิทธิ.....
 
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง มีพลังเสมอ เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ย่อมจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

สัมมาทิฐิ นำไปสู่สัมมาปฏิบัติ นั่นเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#learning#การเรียนรู้#มุมมอง#องค์ความรู้#การเมือง#ตรวจสอบ#สัมมาทิฐิ#ยามรักษาแผ่นดิน#ประท้วง

หมายเลขบันทึก: 52099, เขียน: 27 Sep 2006 @ 11:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กาถอดประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนในสังคมไทยเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ ความรอบรู้เกิดได้ง่ายจากสถานการณ์จริง ความรู้แฝงมิใช่หรือคะ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ อ.พันธุ์ทิพย์ เหมือนอย่างที่ผมได้ติดตามเรื่องคนไร้รัฐมาตลอด จนรอบรู้หลายสิ่งครับ