การจัดการความรู้ขั้นสูง ระยะที่ 1 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากร รศ. นพ. จิตเจริญ ไชคำยา และรศ.เพชรากร หาญพานิชย์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้ขั้นสูง ระยะที่ 1แล้วผมจะเข้าไหมครับเพราะไม่เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้มาก่อน   วันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นสูงกันเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการพัฒนาตนเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขั้นสูงหรือขั้นไหนๆๆก็ไม่สู้ ใจเราเปิดรับหรือไม่

อัครเดจอัครเดช
IP: xxx.55.8.6
เขียนเมื่อ 

อัยยะ