สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ EADP รุ่น 9 ทุกท่าน

กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ระยะที่ 2 กิจกรรม CSR และกิจกรรมรักษ์กาย – รักษ์ใจในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รุ่นที่ 9 (ปี 2556) หรือ EGAT ASSISTANT DIRECTOR DEVELOPMENT PROGRAM : EADP 2013 ซึ่งเราจะอยู่ด้วยกัน 3 วันที่จังหวัดกาญจนบุรี คือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ครับ หวังว่าลูกศิษย์ของผมจะได้รับความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้เราเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรักษ์กาย-รักษ์ใจ และเห็นภาพของการทำงานด้าน CSR  และ ในอนาคตของ กฟผ. กับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและปวงชน ผมขอชื่นชมที่ทุกท่านสนใจ และได้นำเสนอแนวคิดดี ๆ จากการส่งการบ้านมาที่ Blog ซึ่งจะเป็นคลังความรู้ของพวกเรา มีประโยชน์มาก และผมดีใจที่ความรู้ดี ๆ ในห้องเรียนของเราจะได้แบ่งปันสู่สังคมในวงที่กว้างขึ้น

และเพื่อให้การส่ง Blog ของพวกเราง่ายขึ้น ผมจึงขอเปิด Blog ใหม่สำหรับกิจกรรม CSR และกิจกรรมรักษ์กาย-รักษ์ใจ ในครั้งนี้ครับ

http://eadp-learningsociety.com/NP-21616-course_&_subject.html

 

 

 

 กิจกรรมการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556   ณ เขื่อนท่าทุ่งนา จังหวัดกาญจนบุรี

การแสดงวิสัยทัศน์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดย คุณบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี

และ Panel Discussion หัวข้อ Networking Capital กับการพัฒนาเพื่อประชาชน 

โดย คุณบุญอินทร์ ชื่นชวลิต  ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์

      คุณปณต  สังข์สมบูรณ์  พลังงานจังหวัดกาญจนบุรี

      คุณวิชาญ  อุ่นอก  ปราชญ์ชาวบ้าน

      คุณวสันต์  สุขจิรัตน์  ผู้นำชุมชน


 


พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร  เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน


นายสัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย