ช่วงที่ 1 ผ่านไปอย่างรวดเร็ว คุยกันถึงการมองศักยภาพของตนเองในการจัดการท่องเที่ยว เรามีทรัพยากรอะไรกันบ้าง และใครจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวบริษัททัวร์ใช่หรือไม่ การจัดการผลประโยชน์จะทำอย่างไร และคนในชุมชนได้คุยกันมากน้อยแค่ไหน หลายๆ ประเด็นทำให้หลายคนได้หยุดคิดและทบทวนตัวเอง แล้วเราจะทำท่องเที่ยวเพื่ออะไร ทุกวันนี้คนมาเที่ยว ท่องเที่ยวจะเป็นอาชีพหลักของเราหรือไม่

หลายคำถาม หลายคำตอบ ดีใจที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

เข้าสู่ช่วงที่ 2 ให้ชมวีดีโอการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดต่างๆ 4 แห่งด้วยกัน อันที่จริงตั้งใจจะฉายให้ดูที่บางเจ้าฉ่าที่เดียว หลังจากดูเสร็จแล้วก็ชวนคุยสนทนากัน ทำให้เรียกร้องขอดูทั้งหมดเลยดีกว่า ช่วงนี้จึงให้รูปแบบว่าดูเขาแล้วย้อนมองดูเรา ไม่ต้องเหมือนเขา แต่เราเป็นอย่างไร

เวลาผ่านไปรวดเร็วมากถึงช่วงสุดท้าย ช่วงที่ 3 นำเรื่องราวในตอนแรกมาสรุปให้เห็นภาพรวมอีกครั้งในมายแม็บด้านศักยภาพของท้องถิ่นและวิเคราะห์นักท่องเที่ยว แล้วแถมท้าย

1. ให้เติมเป้าหมายของตนเองด้านการท่องเที่ยว คำตอบที่ได้คือการเพิ่มรายได้ รักษาสิ่งแวดล้อม

2.ในปัจจุบันมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร การแลกเปลี่ยนมักจะเกิดขึ้นจากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยว แต่กับคนในชุมชนกลับมีไม่มากนัก

3.มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือไม่ ตอบตรงกันว่ายังไม่มีเลยคือส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว แต่ด้านการจัดการยังไม่เป็นระบบ จึงยังไม่มีกระบวนการนี้

เวทีนี้สะท้อนอะไรให้ฝนได้มากมาย อย่างน้อยก็ให้รู้สึกว่างานวิจัยนี้มีประโยชน์กับคนอื่น เพราะเราได้บอกเล่าภาพรวมของจังหวัด รายละเอียดของกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆ เวียนๆ กันๆ ไปแล้ว มีพี่คนหนึ่งบอกว่า ดีนะที่น้องได้เอาอะไรมาให้ดู มาเล่า และเพิ่งรู้ว่าเราต้องค้นหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอ ไม่ใช่ให้ใครมาบอกว่าทำอย่างนี้ อย่างนั้น เพราะมีเหตุการณ์ที่บริษัททัวร์ ต้องการที่จะมากำหนดกฎเกณฑ์กับชุมชน ต้องการให้เขามีสิ่งต่างๆนำเสนอนักท่องเที่ยวทั้งๆ ที่มันไม่ใช่ตัวตนของเขา

เมื่อพี่คนนี้พูดขึ้นก็ทำให้มีกำลังใจเพราะเขาบอกว่าโชคดีที่เราเห็นอะไรต่ออะไรมาจะได้มาเล่าแลกเปลี่ยนกันฟัง