ขนมเตาอบ

เทคนิคการทำขนมเตาอบ

เกริ่นนำ

         การเรียนการสอนกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในวิชาอาหารและโภชนาการ  ในระดับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นม. 6/4 ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนทำขนมเตาอบกันมาก เพราะนักเรียนได้ฝึกทำปฎิบัติ ทำขนมที่แปลกใหม่ มีขั้นตอนที่ต้องศึกษา จะต้องชั่ง  ตวง ตามสูตร ตามตำราให้ถูกต้อง ผลก็คือ ขนมที่ได้จะมีลักษณะที่ดี สวยใช้ได้ และสามารถนำไปดัดแปลง เพิ่มเติมให้ดีขึ้น 

       เทคนิควิธีปฎิบัติ

          การดำเนินการมีวิธีปฎิบัติ  ดังนี้

 1. ขั้นแรกให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ การทำขนมเตาอบประเภทต่างๆ

 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษา  วางแผนและเลือก อยากที่จะศึกษาขนมอะไร

 3. เมื่อได้ศึกษาเทคนิคต่างๆแล้ว แต่ละกลุ่มเตรียมวัสดุมาทำปฎิบัติ

 4. สรุปการทำงานแต่ละกลุ่ม  เมื่อผลงานที่ทำเสร็จแล้วอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอยู่ที่ความสนใจ  ตั้งใจ  ของแต่ละกลุ่ม  ที่ขนมไม่ค่อยดีก็สามารถนำมาวิเคราะห์ว่าควรจะแก้ไข  ดัดแปลง  ในคราวต่อไปอย่างไร

      เอกสารอ้างอิง  ตำราทำขนมเตาอบ

     บทเรียนที่ได้      -นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำปฎิบัติ

                               -นักเรียนได้ประสบการณ์ในการฝีกทำปฎิบัติ

                               -นักเรียนรู้ถึงเทคนิคต่างๆ  ในการทำขนมเตาอบ

      วันที่นำส่ง :  วันที่  26  กันยายน  2549

      ผู้นำส่งข้อมูล : นางอุไรวรรณ   เจริญพานิชย์

      หน่วยงาน : โรงเรียนห้องสอนศึกษา  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

      โทรสัพท์ : 0-5361-2079 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kroola

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 52022, เขียน: 26 Sep 2006 @ 21:21 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)