นักประดิษฐ์คนแรกคือ  คุณพินิจ  จากทีม "สลายกลิ่น"   

  • คุณพินิจจะประดิษฐ์   อุปกรณ์การวัดปริมาตรปัสสาวะ 24 ชั่วโมง    ที่ทำก็เพราะ  "อยากกำจัดกลิ่นของปัสสาวะ   อันที่จริงคิดไว้นานแล้วจนลืม   จนพงศ์มาเสนอให้เป็นหัวหน้าโครงการ   เลย...ต้องเป็น     คาดหวังว่าจะได้อุปกรณ์มาช่วยวัดปริมาตร urine จะได้สะดวกและไม่เหม็นมาก"
  • สิ่งดีๆที่พบเจอก็....."ประทับใจพี่วิทยาที่   ไฟแรง" (แม้จะไม่ใช่น้องใหม่)
  • ที่ยังไม่ได้ดั่งใจ    ก็คืออุปกรณ์   "ยังไม่ได้อย่างที่ตั้งใจ"
  • สิ่งที่ทีมต้องปรับปรุง "คงเป็นหัวหน้าโครงการมั๊ง    เลือกหัวหน้าผิดทำให้โครงการช้า"   (อันนี้คุณพินิจ   พูดทีเล่นทีจริง)
  • โดยรวมแล้ว  โครงการ PathoOTOP ดี  มีเวทีให้เสนอผลงาน   และให้เกียรติคนทำงาน


คุณพินิจ...นักสลายกลิ่น

นักประดิษฐ์คนที่สองคือ  คุณวิทยา   ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วกับโครงการ Needle box   บ่นๆ น้อยใจว่าไม่มีเวลาประดิษฐ์ Needle box    ให้กับลูกค้า (OPD-Lab)     เพราะงานประจำก็มาก  และ Needle box นี่ก็ไม่เกี่ยวกับงานประจำที่ทำอยู่    เลย....ยังไม่ได้ทำให้

  • แต่ถึงยังไงคุณวิทยาก็เข้าร่วมใน PathoOTOP  อีกครั้งหนึ่ง  ด้วยโครงการ   ประดิษฐ์เตาไฟฟ้าใช้ในงานขึ้นรูปพลาสติก  ที่ทำเพราะ "อยากใช้ความสามารถที่มีอยู่  ทำเพื่อประชาสังคม"
  • ข้อเสนอต่อคณะกรรมการคือ  "การนำเสนอโครงการ  น่าจะใช้เวลานอกราชการ  และนอกสถานที่    เพราะที่ผ่านมาคนจะอยู่เชียร์ทีมใครทีมมัน  พอถึงทีมท้าย ๆ  ก็จะว้าเหว่     เพราะไม่ค่อยมีคนฟัง"


คุณวิทยา...(คนสวมเสื้อเหลือง)

คนสุดท้าย....พี่ศรี  จากหน่วยนิติเวช  ทำโครงการ   Forensic card   ร่วมกับน้องแอน     "เข้าร่วมโครงการเพราะอยากพัฒนางาน  พัฒนาตนเอง     การมีโครงการร่วมกันทำให้เกิดความสามัคคีภายในหน่วยงาน   โครงการนี้ดีค่ะ  ทำให้ได้ฝึกพูด  ได้แสดงความสามารถ"