วันมหิดล

 ทีมงานสโมสรไลออนส์ขอนแก่นรวมใจ วางพวงมาลาระลึกถึงสมเด็จพระราชบิดา

ภาพที่ ๑ นายกสโมสรไลออนส์ขอนแก่น ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล นำทีมกรรมการสโมสรเข้าร่วมงานวันมหิดล ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ ทีมงานชาวไลออนส์ จากซ้าย JJ เลขาธิการ ไลออนส์ทวีอดีตนายก และ ผู้ช่วยเหรัญญิก ไลออนส์สุวรรณาอดีตนายก ไลออนส์นเรศ นายกสโมสรปีบริหาร ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ไลออนส์สมหวังอุปนายกที่ ๓ ไลออนส์สมอาจ อดีตนายก

JJ