ผมเคยได้รับหนังสือมาเล่มหนึ่งจากพี่จุ๊บ รุ่นพี่ที่เป็นพยาบาล (พี่ของเพื่อน) ชื่อว่าคิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก ของ David J. Schwartz แปลโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร หนังสือนี้มีอิทธิพลให้ผมสนใจเรื่องการคิดเชิงระบบ (systematically thinking) รวมไปถึงทฤษฎีระบบ (Systematic Theory) ผนวกกับความสนใจด้านสถิติและการวิจัยว่ามันท้าทายมาก (statics & research) ก็เลยต่อจนมาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Research and Development) ในที่สุด และจะพยายามทำความฝันสำหรับวันพรุ่งนี้ให้เป็นจริงเสียตั้งแต่วันนี้เสมอ
          หนังสือเล่มนี้อยากแนะนำให้อ่าน (แต่ไม่อ่านฟรีเหมือนที่เคยแนะนำก่อน ๆ ฮา...) เล่มที่ผมมีอยู่พิมพ์เมื่อ ปี 2540 ราคา 98 บาท พิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขหนังสือ ISBN 974-509-193-6 “หน้าปกเขียนว่าหนังสือขายดีระดับโลก” ตามด้วย “อย่าเพียงแต่คิดแค่คุณทำได้ คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก”


          ดูโวหารจากรอยจารึกของพี่จุ๊บ คนที่มอบหนังสือให้ผมซิ ... “คนที่ยังมีชีวิตอยู่ คือ...คนบาปที่รอใช้กรรม” ...สุดท้ายปลายทางของชีวิต คือ การสิ้นสุดลมหายใจ ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า การทำวันนี้ให้ดีที่สุด ด้วยการให้ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เราคือเขา เขาก็เหมือนเรา...
          ภายในหนังสือจะมีอะไรดี ๆ เยอะมาก เช่นในหน้า 117 สรุปการใช้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์
                    1. เชื่อว่าเราทำได้ ลบความคิดหรือคำพูดที่ว่า “ทำไม่ได้” “เป็นไปไม่ได้” “ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะลอง” ออกไปจากใจไปเลย
                    2. อย่ายอมให้ความคิดดั้งเดิมทำให้จิตใจเราเป็นอัมพาต เปิดใจรับความคิดใหม่ ๆ เสมอ
                    3. ถามตัวเองทุกวัน “เราจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไร”
                    4. ถามตัวเองทุกวัน “เราจะทำให้ได้มากกว่านี้ได้อย่างไร”
                    5. ฝึกถามและฟัง เพราะคนใหญ่ผูกขาดการฟัง แต่คนเล็กผูกขาดการพูด
                    6. เปิดใจให้จิตใจได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ คนต่างอาชีพ ต่างสังคม
          หรือที่ผมจดบันทึกย่อไว้ เป็นวิธีการพัฒนาความมั่นใจคนอื่น ดังนี้
                     “ผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้ ผมเห็นคุณเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งนะ ในสายตามผม”
                     “เห็นไหมคุณเริ่มทำได้ดีแล้วนี่ ลองคิดดูซิว่าจะทำให้ดีขึ้นอีกได้อย่างไร ลองทำเลย”
                     “ในที่สุดคุณก็ทำได้จริง ๆ เห็นไหม เชื่อตัวเองหรือยังว่ามีความสามารถ”
                     “ยินดีด้วยนะ คุณผ่านเข้ารอบแล้ว ขอให้ชวนคนอื่นทำบ้างนะ จะได้มีคนเก่งเพิ่มขึ้นอีก”
     ใครเคยอ่านแล้ว มีข้อคิดอะไรบ้างแนะนำด้วย หรือจะแนะนำหนังสืออื่น ๆ อีกขอเชิญบอกมาบ้างนะครับ