โปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี 64

 สวัสดีค่ะ นักเรียนชั้น ม.6
      การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี และวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้น ม.6 ให้นักเรียนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องที่นักเรียนจำทำโครงงานคอมพิวเตอร์ มาสรุปเรียบเรียงจัดทำโปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเขียนบันทึกส่งขึ้นบล็อกเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่เมืองอุทัยธานีต่อไป

ตัวอย่าง นักเรียนทำโครงงานเรื่อง "ก๋วยเตี๋ยวในสวน" ให้นักเรียนบันทึกส่งดังนี้ค่ะ
1. เขียนสรุปความคิดรวบยอดบอกลักษณะสำคัญของก๋วยเตี๋ยวในสวน
2. ส่งภาพโปสเตอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักเรียนจัดทำ
3. พิมพ์ ชื่อ-สกุล  ชั้น  เลขที่  และโรงเรียน ที่ด้านล่างของโปสเตอร์

การบันทึกส่ง

   "ก๋วยเตี๋ยวในสวน" มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไป จะมีนำ้จิ้มมะขามเปียกที่ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม
ไว้ทานคู่กัน เนื้อ หมู่ ไก่ จะตุ๋นจนมีความนุ่มมากเมื่อสัมผัสได้ โดยผ่านการตุ๋นนานถึง 2 ชั่วโมง และยังยีเนื้อลวกจิ้ม ไส้กรอก ไส้อั่ว สั่งเพิ่มได้อีก โต๊ะที่นั่งตั้งอยู่ภายในสวน บรรยากาศในร้านมีความร่มรื่นใกล้ธรรมชาติ


ผู้จัดทำ  นายธนพล รัตนเทพบัญชากุล  ชั้น ม.6/5  เลขที่ 2  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดอุทัยธานี#Uthai Thani Wisdom#ภูมิปัญญท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 520194, เขียน: 21 Feb 2013 @ 09:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 36, อ่าน: คลิก


ความเห็น (36)

นางสาวฐิตาภรณ์ ดีอ่วม ชั้นม.6/4 เลขที่ 33
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การขัดตัวด้วยสมุนไพรเป็นการนำเอาสมุนไพรโบราณ อาทิ ไพล ขมิ้น มะขามเปียก ทานาคา เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ บำรุงผิว มาขัดผิวและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยการนำเกลือสปา และนมสปามาใช้ด้วย ยิ่งช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มมากขึ้น


ผู้จัดทำ  นางสาวฐิตาภรณ์  ดีอ่วม  ชั้ยม.6/4  เลขที่  33  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

ขนิษฐา แจคำ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"การขัดตัวด้วยสมุนไพร-ป้าพิศ" ร้านขัดตัวสมุนไพร -ป้าพิศ มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนร้านอื่น ๆมีการทำเอาเกลือสปา มาช่วยในการขัดตัว เพื่อเป็นการนำเอาวิวัฒนาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เข้ากับยุคสมัย

ปัญจพร ภู่ขวัญ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"นมจืดวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีอุทัยธานี"   โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจืดวิทยาลัยเกษตรฯ เป็นแหล่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดภายในโครงการนมโรงเรียนโดยบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 ml  ซึ่งจะผลิตวันต่อวันทำให้บริโภค ได้ดื่มนมที่สดสะอาดสดใหม่ทุกวันและยังป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีการเลี้ยงโคนมเเบบพอเพียงที่ใช้ธัญพืชภายรั้ววิทยาลัย ควบคู่กับอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารให้กับโคนม   นมจืดพาสเจอร์ไรส์ได้จัดส่งภายในโครงการนมโรงเรียนซึ่งได้รับมาตราฐาน GMP จึงมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยได้ทุกถุง


ผู้จัดทำ นางสาวปัญจพร  ภู่ขวัญ  เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี


ฐิติมาภรณ์ ฉัตรเกษมวงษ์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 


ผู้จัดทำ  นางสาวฐิติมาภรณ์  ฉัตรเกษมวงษ์  เลขที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี


นายอดิศักดิ์ แก้วบุญเรือง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจืดวิทยาลัยเกษตรฯ   เป็นแหล่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดภายในโครงการนมโรงเรียนโดยบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 mlซึ่งจะผลิตวันต่อวันทำาให้บริโภค ได้ดื่มนมที่สดสะอาดสดใหม่ทุกวันและยังป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีการเลี้ยงโคนมเเบบพอเพียงที่ใช้ธัญพืชภายรั้ววิทยาลัย ควบคู่กับอาหารสำาเร็จรูปเป็นอาหารให้กับโคนม


ผู้จัดทำ  นายอดิศักดิ์  แก้วบุญเรือง  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 4  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ. อุทัยธานี

ขนิษฐา แจคำ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"การขัดตัวด้วยสมุนไพร-ป้าพิศ" ร้านขัดตัวสมุนไพร -ป้าพิศ มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนร้านอื่น ๆมีการทำเอาเกลือสปา มาช่วยในการขัดตัว เพื่อเป็นการนำเอาวิวัฒนาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เข้ากับยุคสมัย


จัดทำโดย น.ส.ขนิษฐา    แจคำ   ม.6/4   เลขที่ 30

นายอดิศร ม่วงเดช
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดอุโปสถาราม 

              ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหลายอย่างนายอดิศร   ม่วงเดช  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายชัยโรจน์ ส่วนบุญ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดอุโปสถาราม 

             ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหลายอย่าง


นายชัยโรจน์   ส่วนบุญ  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 1  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายอนนท์ ว่องเชิงค้า
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดอุโปสถาราม

       ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหลายอย่าง


นายอนนท์  ว่องเชิงค้า  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 5  โรงเรีบนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวชุติมา สายเพ็ชร
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ขนมขันหมากแม่แตงทัย

          ขนมขันหมากแม่แตงทัย เป็นขนมที่ใช้ในการจัดในงานพิธีการแต่งงานของคนไทยซึ่งจะมีขนมที่มีชื่อเสียงที่มีความหมายดีๆ หรือที่เรียกกันว่าขนมมงคล


นางสาวชุติมา  สายเพ็ชร ชั้น ม.6/4 เลขที่ 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี


นางสาว ธิดาพร อินทสนธิ์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ขนมขันหมากแม่แตงทัย   เป็นขนมที่ใช้ในการจัดในงานพิธีการแต่งงานของคนไทยซึ่งจะมีขนมที่มีชื่อเสียงที่มีความหมายดีๆ หรือที่เรียกกันว่าขนมมงคลหลายชนิด เช่น ขนมฝอยทอง เป็นต้นดังนั้นขนมขันหมาก “แม่แตงทัย“ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับคนที่จะใช้บริการในการจัดงานมงคลสมรส 


ผู้จัดทำ  นางสาวธิดาพร  อินทสนธิ์  ชั้น ม.6/4  เลขที่  16  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ. อุทัยธานี

นาย นครินทร์ ขุนภักดี
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การขัดตัวด้วยสมุนไพร (ป้าพิศ)

         เป็นการนำเอาสมุนไพรที่มีสรรพคุณเป็นยา มานวดเพื่อให้ผิวกายเนียนนุ่ม มีสุขภาพที่ดี และมีการนำเอาสมุนไพรกับเกลือสปานำมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน และนำน้ำสปามาใช้เพื่อให้ผิวดียิ่งขึ้น


ผู้จัดทำ นายนครินทร์  ขุนภักดี  เลขที่3  ม.6/4  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวชุติมณฑน์ ฉ่ำอ่ำ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ขนมขันหมากแม่แตงทัย

          ขนมขันหมากแม่แตงทัย เป็นขนมที่ใช้ในการจัดในงานพิธีการแต่งงานของคนไทยซึ่งจะมีขนมที่มีชื่อเสียงที่มีความหมายดีๆ หรือที่เรียกกันว่าขนมมงคล


นางสาวชุติมณฑน์  ฉ่ำอ่ำ ชั้น ม.6/4 เลขที่ 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวกิตตินันท์ วงศ์ศิริศรีสกุล
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ขนมขันหมากแม่แตงทัย

          ขนมขันหมากแม่แตงทัย เป็นขนมที่ใช้ในการจัดในงานพิธีการแต่งงานของคนไทยซึ่งจะมีขนมที่มีชื่อเสียงที่มีความหมายดีๆ หรือที่เรียกกันว่าขนมมงคล


นางสาวกิตตินันท์  วงศ์ศิริศรีสกุล  ชั้น ม.6/4 เลขที่ 29 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวศุภมาส ตรุโนภาส
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"ป้าเล็กข้าวหลาม" เป็นการนำข้าวเหนียวแช่ไว้ 1 คืน แล้วนำมาปรุงรสชาติให้อร่อย จากนั้นก็นำมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้เยื่อไผ่ลอกมาหุ้มข้าวเหนียว สมัยโบราณเป็นอาหารว่างที่ชาวล้านนานิยมกินกันในฤดูหนาวแต่ในปัจจุบันสามารถซื้อข้าวหลามหรือทำกินเองได้ทุกฤดูกาล ป้าเล็กข้าวหลาม ก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดขายทุกฤดูกาลแล้วยังเป็นของฝากของชาวอุทัยธานี


ผู้จัดทำ นางสาวศุภมาส ตรุโนภาส  ชั้น ม.6/4  เลที่ 24  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

นายอุดมศักดิ์ จูมโสดา
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"ป้าเล็กข้าวหลาม" เป็นการนำข้าวเหนียวแช่ไว้ 1 คืน แล้วนำมาปรุงรสชาติให้อร่อย จากนั้นก็นำมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้เยื่อไผ่ลอกมาหุ้มข้าวเหนียว สมัยโบราณเป็นอาหารว่างที่ชาวล้านนานิยมกินกันในฤดูหนาวแต่ในปัจจุบันสามารถซื้อข้าวหลามหรือทำกินเองได้ทุกฤดูกาล ป้าเล็กข้าวหลาม ก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดขายทุกฤดูกาลแล้วยังเป็นของฝากของชาวอุทัยธานี


นายอุดมศักดิ์  จูมโสดา  ชั้น ม.6/4  เลขที่ 7  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

นายณัฐพล สุขเสียงดัง
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดอุโปสถาราม 

      เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหลายอย่าง เช่น มณฑปแปดเหลี่ยม เจดีย์สามสมัย จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ เป็นต้น


          นายณัฐพล สุขเสียงดัง ชั้น ม.6/4  เลขที่ 2  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัด อุทัยธานี

จารุกุล อิ่มโษฐ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"นมจืดวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีอุทัยธานี"  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจืดวิทยาลัยเกษตรฯ เป็นแหล่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดภายในโครงการนมโรงเรียนโดยบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 ml  ซึ่งจะผลิตวันต่อวันทำให้บริโภค ได้ดื่มนมที่สดสะอาดสดใหม่ทุกวันและยังป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีการเลี้ยงโคนมเเบบพอเพียงที่ใช้ธัญพืชภายรั้ววิทยาลัย ควบคู่กับอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารให้กับโคนม  นมจืดพาสเจอร์ไรส์ได้จัดส่งภายในโครงการนมโรงเรียนซึ่งได้รับมาตราฐาน GMP จึงมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยได้ทุกถุง


ผู้จัดทำ นางสาวจารุกุล อิ่มโอษฐ  ชั้น ม.6/4  เลที่ 23  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

นางสาวอุนนดา ชูรัศมี
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"ป้าเล็กข้าวหลาม"เป็นการนำข้าวเหนียวแช่ไว้ 1 คืน แล้วนำมาปรุงรสชาติให้อร่อย จากนั้นก็นำมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้เยื่อไผ่ลอกมาหุ้มข้าวเหนียว สมัยโบราณเป็นอาหารว่างที่ชาวล้านนานิยมกินกันในฤดูหนาวแต่ในปัจจุบันสามารถซื้อข้าวหลามหรือทำกินเองได้ทุกฤดูกาล ป้าเล็กข้าวหลาม ก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดขายทุกฤดูกาลแล้วยังเป็นของฝากของชา;อุทัยธานี


นางสาวอุนนดา ชูรัศมี ชั้น ม.6/4  เลขที่ 27  โรงเรียนอึทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

นางสาวปาลิตา ประสพเนตร์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)  

วัดท่าซุงเป็นวัดที่เก่าแก่  มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นโบส วิหารแก้ว  ต่างๆ  ภายในวัด ล้วนแต่สวยงาม  มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  อย่างเช่น  ที่ให้อาหารปลา  อากาศร่มรื่น เหมาะแก่การทำพิธีกรรมต่างๆ  


นางสาวปาลิตา   ประสพเนตร์  ชั้น  ม.6/4  เลขที่  36 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวชลลิดา อ่อนละมุล ชั้น ม.6/4 เลขที่ 31
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

เครื่องเบญจรงค์เป็นงานศิลปะหัตกรรมที่มีมาตั้งเเต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องเบญจรงค์มีหลายเเหล่งทั้งในประเทศไทย ร้านชัยนาทเซรามิคได้ทำเครื่องเบญจรงค์มาเป็นเวลานาน 17 ปี ตั้งอยู่ที่ ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท มีเครื่องเบญจรงค์หลากหลายรูปเเบบของตกเเต่งภายในบ้านมีลวดลายเเละสีสันสวยงาม ให้ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องเบญจรงค์ได้มาเลือกซื้อ


ผู้จัดทำ นางสาวชลลิดา   อ่อนละมูล  ชั้นม.6/4  เลขที่  31 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาววรานันท์ เส็งดี
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

"ป้าเล็กข้าวหลาม" เป็นการนำข้าวเหนียวแช่ไว้ 1 คืน แล้วนำมาปรุงรสชาติให้อร่อย จากนั้นก็นำมากรอกใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้เยื่อไผ่ลอกมาหุ้มข้าวเหนียว สมัยโบราณเป็นอาหารว่างที่ชาวล้านนานิยมกินกันในฤดูหนาวแต่ในปัจจุบันสามารถซื้อข้าวหลามหรือทำกินเองได้ทุกฤดูกาล ป้าเล็กข้าวหลาม ก็เป็นร้านหนึ่งที่เปิดขายทุกฤดูกาลแล้วยังเป็นของฝากของชาวอุทัยธานี


ผู้จัดทำ นางสาววรานันท์ เส็งดี ชั้น ม.6/4  เลขที่ 22  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

นายก้องปพัฒน์ สูติอุทัยทวีโชติ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

        เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก อาทิเช่น ในวิหารแก้ว 100 เมตร จะตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วใสวาววับ ภายในวิหารมีโลงบรรจุองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่ศรัทธานับถือของประชาชนทั่วไป ถัดไปอีกด้านมีปราสาททองคำ ตกแต่งด้วยทองคำตระกาลตา สร้างด้วยฝีมือที่ประณีตงดงาม


นายก้องปพัฒน์   สูติอุทัยทวีโชติ  เลขที่ 10  ชั้น ม.6/4  ร.ร.อุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

นายกลวัชร คงวราคม
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

              วัดอุโปสถาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ามกับตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าหลายอย่าง


นายกลวัชร คงวราคม  ชั้น ม.6/4 เลขที่42  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นายอนุชา อินทโฉม
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ชุดเฃ่าป้าอุ๊ เกิดจากการที่ป้าอุ๊เปิดร้านให้เช่าชุด เริ่มจากการทำชุดให้หลานใส่ๆ เพื่อที่จะได้มีชุดที่ใส่อย่างถูกต้อง สวยงาม ถูกขนบธรรมเนียมประเพณี และยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คนรุ่นต่อๆไปได้รู้


นายอนุชา อินทโฉม ชั้น ม.6/4 เลขมี่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

นายธนภัทร ภู่พงษ์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

              วัดจันทาราม หรือที่เรียกติดปากกันว่า วัดท่าซุงนี้มาสืบสานภูมิปัญญาต่อก็เพราะว่าวีดจันทารามมีสถาปัตยกรรมที่สวยงานไม่ว่าจะเ็ป็น วิหารแก้ว หรือ ปราสาททองคำ ที่มีความวิจิตงดงาม วิหารก้วภายในประกอบด้วยการนำเอากระจกมาตัดต่อกันจนทำวิหารแก้วมาความจิตงดงามและเป็นวิหารที่มีโลงบรรจุศพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ไม่ย่อมสลายไว้ในโลงแก้ว และวัดจันทารามเป็นวัดที่ถูกสร้างมาแล้ว 692 ปี ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมันกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของวัดจันทารามและจังหวัดอุทัยธานีจึงคิดที่จะเผลอแพร่ให้คนต่างจังหวัดได้รู้ถึงวัดอีกวัดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัดอุทัยธานี


นายธนภัทร    ภู่พงษ์    ชั้น ม.6/4   เลขที่   9    โรงเรียน อุทัยวิทยาคม   จ.อุทัยธานี

นางาสาวศิริพร แซ่เตียว
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

   วัดจันทาราม ตั้งชื่อตามอดีตเจ้าอาวาสชื่อจันท์ (ในสมัยพระนารายณ์มหาราช นายทหารชื่อจันท์กลับจากศึกเชียงใหม่ มาตาม หาภรรยาไม่พบเลยมาบวชที่วัด ต่อมาเป็นสมภาร เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวันจันทารามตามชื่อท่านสมภาร) หรืออีกชื่อหนึ่งที่ บุคคลทั่วไปนิยม เรียกว่าวัดท่าซุง เพราะในอดีตจังหวัดอุทัยธานี มีป่าไม้มาก จึงมีการขนส่งท่อนซุงมาลงท่าน้ำซึ่งมีแม่น้ำสะแกกรัง ไหลผ่านบริเวณวัดท่าซุง เพื่อผูกเป็นแพล่องไปตามแม่น้ำ 


นางสาวศิริพร  แซ่เตียว   ชั้น ม.6/4  เลขที่  40   โรงเรียน อุทัยวิทยาคม  จ.อุทัยธานี

สุธิดารัตน์ เมฆขำ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ชุดเช่า- ป้าอุ๊ เป็นภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับอาชีพโดยการให้ เช่าชุดได้เห็นการริเริ่มสร้างสรรค์กับผลงานแต่ละชิ้นด้วยความปรานีต สวยงามต่อความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริดภค จำทำให้ได่รู้ข้อมูลและวัตถุแระสงค์ต่างๆที่ตั้งไว้

จัดทำโดย นางสาว สุธิดารัตน์ เมฆขำ ชั้น ม.6/4 เลขที่25 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

นางสาวรุ่งธิดา หินสูงเนิน
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

             ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ชุดเช่า- ป้าอุ๊ เป็นภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับอาชีพโดยการให้ เช่าชุดได้เห็นการริเริ่มสร้างสรรค์กับผลงานแต่ละชิ้นด้วยความปรานีต สวยงามต่อความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริดภค จำทำให้ได่รู้ข้อมูลและวัตถุแระสงค์ต่างๆที่ตั้งไว้


นางสาวรุ่งธิดา  หินสูงเนิน ชั้น ม. 6/4  เลขที่   21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ฐิติมาภรณ์ ฉัตรเกษมวงษ์
IP: xxx.53.100.183
เขียนเมื่อ 

"นมจืดวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีอุทัยธานี"  โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจืดวิทยาลัยเกษตรฯ เป็นแหล่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์รสจืดภายในโครงการนมโรงเรียนโดยบรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์ขนาด 200 ml  ซึ่งจะผลิตวันต่อวันทำให้บริโภค ได้ดื่มนมที่สดสะอาดสดใหม่ทุกวันและยังป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีการเลี้ยงโคนมเเบบพอเพียงที่ใช้ธัญพืชภายรั้ววิทยาลัย ควบคู่กับอาหารสำเร็จรูปเป็นอาหารให้กับโคนม  นมจืดพาสเจอร์ไรส์ได้จัดส่งภายในโครงการนมโรงเรียนซึ่งได้รับมาตราฐาน GMP จึงมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยได้ทุกถุง


ผู้จัดทำ  นางสาวฐิติมาภรณ์  ฉัตรเกษมวงษ์  เลขที่14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

Asma Usaday
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การขัดตัวด้วยสมุนไพรเป็นการนำเอาสมุนไพรโบราณ อาทิ ไพล ขมิ้น มะขามเปียก ทานาคา เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ บำรุงผิว มาขัดผิวและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยการนำเกลือสปา และนมสปามาใช้ด้วย ยิ่งช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มมากขึ้น


ผู้จัดทำ นางสาวอัสมา  ยูซาเด้  เลขที่ 26 ม.6/4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

ฝนทิพย์ อินทสวรรค์
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

เป็นการลิ้มลองชิมก๋วเตี๋ยวที่มีมาช้านานเพื่อรับรู้ถึงความอร่อยดั้งเดิมในอดีต มีวิธีการทำแบบเก่าแก่และช่วยกันศึกษาและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเรา

ผู้จัดทำ นางสาวฝนทิพย์  อินทสวรรค์  เลขที่18  ม.6/4  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวธนันท์ญา ฤทธิ์เหมาะ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การทำเครื่องเบญจรงค์เป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นงานของช่างฝีมือ การทำเครื่องเบญจรงค์จึงถือได้ว่าเป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมา ตั้งแต่สมัยโบราณ 

นางสาวรัชนี บุญมี
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

การทำเครื่องเบญจรงค์เป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นงานของช่างฝีมือ การทำเครื่องเบญจรงค์จึงถือได้ว่าเป็นงานด้าน ศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมา ตั้งแต่สมัยโบราณ 


นายจรัสพงษ์ นิลนารถ
IP: xxx.29.182.205
เขียนเมื่อ 

ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและเป็นงานของช่างฝีมือ การทำเครื่องเบญจรงค์จึงถือได้ว่าเป็นงานด้าน ศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมา ตั้งแต่สมัยโบราณ 

นางสาวนภาพร ดาราโพธิ์
IP: xxx.53.180.252
เขียนเมื่อ 

ลูกประคบสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง

           ลูกประคบสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีอย่างหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี มีสรรพคุณช่วยกระตุ้น หรือ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ และบรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยพระครูอุปการ พัฒนกิจ หรือ หลวงพ่อสมัย เป็นผู้ริเริ่มการทำลูกประคบสมุนไพร ท่านเชี่ยวชาญชำนาญพิเศษจนมีชื่อเสียงเลื่องลือก็คือ การรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต

นางสาวนภาพร  ดาราโพธิ์    ชั้น ม.6/4  เลขที่ 35  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี