จิตอาสา จัดงานวันเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ นับเป็นวันสำคัญของเด็กวันหนึ่ง ถ้าเราละเลยเท่ากับเราไม่ให้ของขวัญแก่เด็กเลย ณ เป็นโอกาสที่ดี ปีนี้ได้จัดงานวันเด็กที่บ้านหินเหล็กไฟ อากาศหนาวมากๆ ไฟฟ้าก็ไม่มี ถนนก็เป็นถนนดินแดง เมื่อเห็นแล้ว ก็รู้สึกดี ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมเด็กให้กล้าเเสดงออก ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ใครมีโอกาสก็ลองแวะไปเที่ยวดูได้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คาเซดาไฮกับการทำงานเพื่อสังคมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เด็กๆน่ารักมาก บ้านหินเหล็กไฟอยู่อำเภออะไรครับ