ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

koy_zf
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                                                    การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม KM สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร โดยเนื้อหาการประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้.       1 การมอบโล่เกียรติคุณ.      2 เรื่องของการประกันคุณภาพ.    3 การติดต่องานของกลุ่มงานต่างๆ เช่น งานกลุ่มแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา กลุ่งส่งเสริมการศึกษา กลุ่มอำนวยการ.      4 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ กศน. อำเภอ. 5 และเรื่องอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Piyakarnความเห็น (0)