ประสบการณ์การขอวีซ่าไปอเมริกา ครั้งหนึ่งในชีวิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

เราเดินทางจากร้อยเอ็ดนั่งรถตู้ มาถึงกรุงเทพเวลา ประมาณตี 3 กว่า จุดนัดหมายเพื่อน ป.เอก สาขาการบริหารจัดการศึกษา ที่สถานทูตอเมริกา หรือกงสุล นั่นเอง.....

แล้วก็รอคณะทัวร์มายื่นและชี้แจงเรื่องเอกสารก่อนเดินแถวเข้าไปรอรับการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ..ซึ่งใครๆก็บอกว่ายุ่งยาก และก็ผ่านยาก สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เงินต้องมีในบัญชีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท. 

....แต่ฉันกังวลอย่างเดียวคือ สัมภาษณ์....แต่่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดี. แต่ไม่ทุกคน เพราะเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่ง กลับลืมเอาพาสปอร์ตมาเสียนี่. ต้องมาทำใหม่วันหลัง..โฮโฮๆๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Vicky : ศรัทธา เชื่อมั่น มีพลังความเห็น (0)