สอนคอมพิวเตอร์ , นิเทศงานสอน , ติวเข้ม N-NET

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2556

09.00-11.00 น. สอนคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ กศน.ตำบลเจ้าเจ็ดนอก

ซึ่งอาทิตย์นี้มีนักศึกษามาเรียนน้อยกว่าเดิมเนื่องจากอีกส่วนไปติวสอบ N-NET ที่ กศน.อำเภอเสนา


11.30 น. นิเทศการเรียนการสอนที่กลุ่ม กศน.ตำบลเสนา ซึ่ง อ.ปิยธิดา

กำลังสอนเกี่ยวกับการทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

11.50 ได้รับมอบหมายให้มานิเทศการเรียนการสอนที่ กศน.ตำบลสามกอ 

ซึ่งพบว่านักศึกษากำัลังทำกิจกรรมกลุ่มอยู่

12.00 น.-16.30 น. เข้ามาช่วย  พี่แหม่ม โครงการเติมเต็มความรู้สู่ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2555

ซึ่ง  เวลา  9.00 -10.30 ได้ติววิชา ภาษาไทย  โดย อ.ศิขรินทร์  จากวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เวลา 10.30 -12.00  ติววิชา วิทยาศาสตร์ โดย อ.เนาวรัตน์  จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส

เวลา 13.00 - 14.30 ติววิชา คณิตศาสตร์  โดย อ.หนึ่งฤทัย จากโรงเรียนเซนจอห์นบัปติส

และ เวลา 15.00 - 16.30 ติววิชาภาษาอังกฤษ ่โดย อ. กิตต์นที  จากโรงเรียนราษฏร์บำรุงศิลป์

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมติวครั้งนี้  จำนวน 142  คนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายรุ้ง กศน.อำเภอเสนาความเห็น (2)

ทำงานกันเต็มร้อยเลยนะครับ..

( ใครสนใจเรื่อง
"เบี้ย เลี้ยงชาวบ้านไปอิมแพ็ค 240 บ. เบิกเงินอุดหนุนได้หรือ, เบิกค่าบัตร นศ.ATM ได้หรือ, ม.6 ใน 8 เดือน, วิธีสอบซ่อม, ตั้งกองลูกเสือ/ยุวกาชาด, ประเมินภายนอก, ครูคนพิการขอเป็นครู ศรช., ครูอาสาฯขอเป็นครู กศน.ตำบล, ชื่อ กศน.ตำบล ภาษาอังกฤษ, ค่าห้องพิเศษ รพ."
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999 )


ขอบคุณค่ะ อ.เอกชัย