ล้างกาย ล้างใจ ล้างไต ล้างตับ (ตอนที่ 4)


ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
ล้างกาย ล้างใจ ล้างไต ล้างตับ (ตอนที่ 4)

ระหว่างอยู่ในโครงการนี้ วันแรกๆ ก็เพลียมากอยู่ แต่ก็มีน้ำมะขาม น้ำมะนาว น้ำผึ้ง น้ำแอปเปิ้ล แก้โหย ตอนเช้าตรู่ดื่นเช้าขึ้นมาต้องอมน้ำมันมะพร้าว สกัดเย็นแบบบริสุทธิ์ (Oil pulling) ท่านผู้รู้เรื่องนี้อธิบายว่าจะเป็นการทำความสะอาดปากให้แบคทีเรียเหลือน้อยที่สุด เพราะแบคทีเรียจะเป็นผู้ผลิตโรคต่างๆ ให้แก่ร่างกายได้ หากแบคทีเรียน้อย โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดมาจากแบคทีเรียก็น้อยตามไปด้วย เมื่ออมแล้วกลอกน้ำมันมะพร้าวไปตามส่วนต่างๆ ของปาก อย่างทั่วถึงเป็นเวลา 20 นาที แล้วบ้วนทิ้งไป 

                          เนื่องจากพิจารณาว่า การออกกำลังกายมีความสำคัญมาก  อาตมาจึงออกบิณฑบาตในหมู่บ้านทุกวัน  เวลาเดินทางไปกลับ 50 นาที กำลังดี เพื่อให้พรแก่ญาติโยมที่ทำบุญ แล้วนำมาพิจารณา แล้วมอบให้แก่อุบาสก อุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด เพื่อให้อาหารที่ชาวบ้านถวายมาด้วยศรัทธาเกิดประโยชน์ต่อไป

                          หลังจากกลับจากบิณฑบาตแล้ว พี่พรรณจะต้มน้ำร้อนใส่ใบมะขาม ใส่ขมิ้นไว้รอท่าใส่น้ำลงในถังเพื่อแช่เท้าและ ใส่น้ำในกาละมัง เพื่อแช่มือเป็นเวลา อีก 20 นาที น้ำที่แช่นี้ต้องร้อนพอทนได้  เดินทางมาเหงื่อท่วมตัว พอมาเจอน้ำร้อนแช่มือ แช่เท้าแล้ว ทำให้เหงื่อไหลออกมาแทบจะทุกขุมขน ผู้เชี่ยวชาญลงลึกด้านสุขภาพทางเลือก กล่าวว่า เหงื่อที่ไหลออกมา คือ การขับพิษตามธรรมชาติของร่างกายอีกแบบหนึ่ง  ยิ่งเหงื่อไหลออกมากๆ แล้วพักสักระยะหนึ่งไปอาบน้ำ รู้สึกสดชื่นมาก หลังจากดื่มน้ำมันมะกอกผสมน้ำมะนาว เพื่อล้างพิษตับแล้ววันรุ่งขึ้นต้องสวนตอนตีห้าและสิบโมงเช้า หลังจากล้างสำไส้ใหญ่ในตอนสิบโมงเช้าก็จะมีเม็ดประมาณเท่านิ้วก้อยบ้าง เท่าหัวแม่มือบ้างออกมา หรือ เป็นมูกสีเหลืองหรือไขมัน สุดแล้วในร่างกายของใครจะมีอะไรมาก เรื่องนี้อาตมาไม่ค่อยจะเข้าใจนัก แต่คุณวรรณาที่มาเป็นกำลังใจ สามารถอ่าน และวิเคราะห์ สิ่งที่ไหลออกมานี้ได้หมดว่า สีนั้นเป็นอย่างนั้น ดำเป็นอย่างนั้น มรกตเป็นอย่างนั้น เหลืองเป็นอย่างนั้น ต่างคนก็ต่างมีหลากสีออกไป

          พิษที่ออกมาในถังจะแบ่งเป็นชั้นๆ ชั้นล่างสุดจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ตกค้างในตับ ชั้นกลางจะเป็นเซลล์มะเร็งจะมีลักษณะเป็นวุ้นขาวๆ หรือใสๆ เหมือนแมงกะพรุนหรือเห็ดหูหนูขาว ชั้นบนสุดจะเป็นชั้นของไขมันที่เกาะตับซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนสีเหลือง ขาว น้ำตาลหรือดำ แล้วแต่ที่สะสมกันไว้ น้ำมันเสียจากตับจะเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลลอยหรือเกาะติดขอบถังส่วนนิ่วที่ออกมาจากถุงน้ำดีจะมีลักษณะเป็นสีเขียวตั้งแต่เขียวมรกตจนถึงเขียวแก่ เม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่อายุการสะสมแต่ทที่เหมือนกันคือก้อนจะมีลักษณะเหมือนถั่วเขียวรูปทรงเดียวกัน สำหรับนิ่วที่ออกมาจากตับจะมีลักษณะเป็นก้อนขรุขระสีเขียว น้ำตาลอ่อนแก่ การเกิด นิ่วจากสารรงควัตถุในถุงน้ำดี มักมาจากสารสีเหลืองที่เรียกว่า

          บิริลูบิน

          คุณวรรณาและพี่พรรณ ร่วมกันนำก้อนและน้ำที่เก็บตัวอย่างไว้ในถังมา แล้ววิเคราะห์ให้ฟังว่า มีไขมันและสารก่อมะเร็งมากที่สุด สารก่อมะเร็งนี้ไม่เคยทราบมาก่อน  แต่ไขมันนั้นเห็นชัดทีเดียว

          ผู้เชี่ยวชาญลงลึกบอกว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นนิ่วบ้าง ไขมันบ้าง ที่ออกมาจากตับ จึงเรียกว่า ล้างตับหากล้างตับได้ทันไม่ให้ไขมันห่อหุ้ม และแทรกอยู่ในส่วนต่างๆ ของตับ ก็ไม่ต้องมีการปฏิบัติการล้วงตับด้วยคีมชนิดต่างๆ เพื่อดึงไขมันออกมา การใช้คีมล้วงตับแบบนี้ต้องจ่ายเงินครั้งละหลายแสนบาท

          ด้วยเหตุที่ตับอาจจะปล่อยอะไรออกมาเรื่อยๆ ท่านผู้รู้แนะนำว่า ควรล้างลำไส้ใหญ่เวลาเช้าและเย็นอีก เจ็ดวัน เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้พิษที่ตับสลัดออกมาได้ไหลออกมาสะดวก

          หลังจากการล้างพิษตับ 10 วัน อาตมาเดินทางไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ ผลออกมาดังนี้

          Glucose                                 136 (high)                            mg/dl      (70-110)

          Creatinine                             1.0                                          mg/dl    (0.6-1.3)

          AST (Got)                             33                                         U/L        (<35)

          ALT (GPT)                           35                                         U/L        (<41)    

          อาตมาแจ้งแก่นายแพทย์ที่ดูแลด้านเบาหวานและต่อมลูกหมากว่า การมาเชียงใหม่จาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้ไกลมากจึงขอย้ายการนัดหมอไปเจาะเลือดที่สุราษฎร์ธานีจะได้ หรือไม่ คุณหมอด้านเบาหวานก็มอบเรื่องมาให้ด้วยดี  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชได้ให้ผลเลือดมาเพียงแค่นี้ เพราะหมอที่ตรวจเลือดใช้ระบบออนไลน์จึงให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็น  อาตมาจึงสงสัยว่า Cholesterol เท่าไร และอื่นๆ เป็นอย่างไร เมื่อเดินทางมาถึงเกาะสมุย คุณหมอธีระศักดิ์จึงได้ประสานงานให้ย้ายเรื่องมาที่เกาะสมุย แล้วเจาะเลือด มีผลที่อยากทราบเพิ่มขึ้น คือ

                                                                                          ผล                                           ค่าปกติ

          Cholesterol           L                                             130                                         mg/dl     <200

          Triglyceride         L                                             117                                         mg/dl     <150

          HDL Chol            L                                               32                                         mg/dl     >40

          LDL  Chol           L                                               75                                         mg/dl     <130

          PSA                                                                       11.54                                     ng/ml     (0-4)

          จากการเปรียบเทียบผลเลือด ก่อนและหลังทำโครงการล้างพิษ พบว่า ค่าน้ำตาลในเส้นเลือดลดลง  ค่าการทำงานของตับและไตบ่งชี้ว่าดีขึ้น โดยเฉพาะค่าของตับที่สูงกว่าระดับปกติ ก็ลงมาอยู่ในระดับปกติ ที่ปลอดภัย ค่าไขมันตัวร้ายที่สูงมากก็ลดลงต่ำกว่าระดับปกติมากจนเป็นที่มั่นใจได้ ขณะเดียวกันระดับไขมันดีก็ลดไปด้วย

           

 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร, 
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
17-01-2013 บันทึกไว้เมื่อวัย 54 ปี (0/194)  
13-01-2013 บันทึกการรักษาต่อมลูกหมากตอนที่ 2 (0/69)  
07-01-2013 บันทึกการรักษาต่อมลูกหมาก (ตอนที่ 1) (0/119)  
20-12-2012 สงบสุขสดใสในวันปีใหม่ 2556 (0/334)  
16-12-2012 ศีลสร้างสุข (0/98)  
หมายเลขบันทึก: 519215เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2013 02:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2013 02:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท