ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 6 มิย.- 11 กย. 49 รวม 97 วัน หรือประมาณ 3 เดือน

- การเข้าใช้ 3 เดือน รวมประมาณ 24 ล้านครั้ง
- การเข้าใช้เฉลี่ยต่อวัน 250,000 ครั้ง

และหากค้นหาที่ Google ด้วยคำว่า GotoKnow จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด 1,260,000 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันนี้)

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เรายังไม่ได้ย้ายเครื่องแม่ข่ายตัวใหม่นะค่ะ คงต้องรอเป็นเดือนหน้าค่ะ