ทฤษฎีหุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม

ทฤษฎีหุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม

ทฤษฎี the chasm หรือ “ทฤษฎีหุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม”เป็นทฤษฎีของ Roger และเกิดเป็นทฤษฏีต่อยอดโดยG.A. Moor เป็นทฤษฎี The Chasm อันโด่งดังของ
G.A. Moore (1995, P 19,) หรือทฤษฎี “หุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม”ทฤษฎีหุบเหวแห่งการดับของนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้คือ -ทฤษฎีของโรเจอร์ นั้น การเริ่มยอมรับนวัตกรรมจะเกิดขึ้น (Birth) -เมื่อหลังจากผ่านสถานะแรกหรือผ่านคนกลุ่มแรก  (Innovators) หรือคือการได้รับการยอมรับจากนักประดิษฐ์นวัตกรรมหรือผู้ชอบติดตามเทคโนโลยีใหม่จำนวนหนึ่งทดสอบทดลองจนสิ้นสงสัยและยอมรับเทคโนโลยีนั้นแล้ว ถัดไปก็จะเกิดการยอมรับของกลุ่ม Early
A..v
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (0)