ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครั หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดจบผู้เขียนก็ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อที่จะทำกิจกรรมได้ง่ายขึ้นเพราะนักเรียนทุกๆคนจะได้เห็นหน้ากัน  ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยกิจกรรมการฟังและวางมือ ถ้าเรียกคนไหนเช่น the first คนนั้นก็ต้องออกมา ตอบคำถาม …เมื่อนักเรียนเล่นกิจกรรมเสร็จก็ทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียนจากแบบทดสอบที่เป็นข้อสอบเลือกตอบว่านักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน นักเรียนไม่มีใครได้เต็มเลยสงสัยข้อสอบผู้เขียนยากเกินไปตอนทำกิจกรรมสังเกตว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ค่อนข้างมาก ไม่มีใครบ่นเบื่อหรือมีท่าทีที่ไม่อยากร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังเรียนยังกล้าแสดงออกได้ดีมาก

นักเรียนได้ดูเรื่องการทักทายเป็นภาษาอาเซียนและเล่นเกมเกี่ยวกับอาเซียนด้วย ดูเรื่องอาเซียนจากบันทึกนี้ครับเมื่อนักเรียนเริ่มคุ้นชินกันก็เริ่มกิจกรรมรำมวยจีนภาษาอังกฤษให้นักเรียนทำท่าทางตามข้อความภาษาอังกฤษหลังจากนั้นให้นักเรียนออกแบบท่าทางรำมวยจีนภาษาอังกฤษของตนเอง

ก่อนพักเที่ยงก็ฝึกการพูดและการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เกมกระซิบเป็นภาษาอังกฤษส่งต่อไปเรื่อยๆ เกมนี้นักเรียนทำได้ดีมาก ได้ข้อความภาษาอังกฤษครบเลย…หลังจากพักเที่ยงเข้ามานักเรียนได้เล่นเกม running dictation โดยคนแรกของแถวไปอ่านข้อความภาษาอังกฤษแล้ววิ่งมาบอกคนที่สองเขียน แล้วคนแรกไปต่อท้ายแถว  จนข้อความเกือบหมดเพื่อความสนุกเลยให้ช่วยกันยกเพื่อนๆไปดูข้อความด้วยเลยเกินการแข่งขันมากที่สุด…
ผู้เขียนเห็นนักเรียนทำงานเป็นทีม เคารพกติกา ไม่มีการเอาเปรียบกันเลย

ผู้เขียนได้นิสิตคือกล้วยไข่และนิสิตปี4ที่ไปฝึกสอนเป็นผู้ช่วยวิทยากรทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้ง่ายขึ้นมีตอนช่วงผ่อนคลายคือนอนฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเติมข้อความที่ขาดหายไป  ผู้เขียนชอบตอนนักเรียนอ่านเรื่องนี้

My daughter is your reward

Once there was a millionaire, who collected live alligators. He kept them in the pool in back of his mansion. The millionaire also had a beautiful daughter who was single. One day he decides to throw a huge party, and during the party he announces, "My dear guests . . . I have a proposition to every man here. I will give one million dollars or my daughter to the man who can swim across this pool full of alligators and emerge alive!"

As soon as he finished his last word, there was the sound of a large splash!! There was one guy in the pool swimming with all he could and screaming out of fear. The crowd cheered him on as he kept stroking as though he was running for his life. Finally, he made it to the other side with only a torn shirt and some minor injuries. The millionaire was impressed.

He said, "My boy that was incredible! Fantastic! I didn't think it could be done! Well I must keep my end of the bargain. Do you want my daughter or the one million dollars?"

The guy says, "Listen, I don't want your money, nor do I want your daughter! I want the person who pushed me in that water!"
เป็นเรื่องขำๆสนุกดี นักเรียนอาจเล่าเรื่องโดยการแสดงละครก็ได้

ตอนช่วงสุดท้ายนักเรียนออกแบบ แผนที่ความคิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้บ้าง


ตอนถ่ายรูปรวม ผู้เขียนรู้สึกเองว่า จัดกิจกรรมน้อยเกินไป แต่ก็ดี ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและคิดว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียน ภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในการเรียนอย่างสนุกสนานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ความสุขของคนเป็นครูคือได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้กับนักเรียน ได้เห็นความก้าวหน้าในเรื่องการเรียนของนักเรียนก็มีความสุขแล้วครับ  ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน  หวังว่าคงได้ประโยชน์จากการอ่านบันทึกนี้บ้างนะครับ…


<p></p>