การบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้

  ติดต่อ

  สร้างเครือข่าย  

ศูนย์บริการวิชาการ มข. จัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ(ขั้นทดลองก่อนขึ้นทะเบียน)

1.หัวเรือง"การบริการที่เป็นเลิศ" โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จำนวนสมาชิก 30 คน เป้าหมาย ก.พํฒนาคน ข.พัฒนางาน ค.พัฒนาองค์กรและสถาบัน

ประธาชุมชน นางเพ็ชรดา รัตนเพชร

2.หัวเรื่อง"การลดขั้นตอนด้านงานคลังและพัสดุ ประธาน นส.จุรัสศรี จุฑาจินดาเขต

สมาชิก 15 คน

3.หัวเรือง"การบริหารจัดการด้านวิชาการ" ประธาน ผศ.สมหวัง นิลพันธ์

สมาชิก 4 คน

4.หัวเรือง"Bast Pratice" เลขานุการกลุ่ม นส.บุญ ชฎาศิลป็

สมาชิก เลขานุกาคณะ/ศูนย์/สำนัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.หัวเรื่อง"ประสบการณ์งานสถาบันวิจัยและพัฒนา" ประธาน นายวรนันท์บุญนาค

ทั้ง 5 กลุ่ม และกลุ่มอื่นๆ จะนำเสนอผลการปฎิบัติการจัดการความรู้มาเสนอท่านต่อไป

โดยมีรางวัล....ชึ่งจะมีคณะกรรมการ มข. พิจารณาตัดสิน

 

                  pichai รายงานcop kku.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 5181, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:05:11+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #cop#ชุมชนนักปฏิบัติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)