จับสัญญาณ "มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" (1)

ผมกำลังเดินทางจากหอพักใน มน. ไปที่ที่ทำงานได้สวนทางกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ท่าน ผมถามว่าไปเดินออกกำลังตอนเช้ากันมาหรือ ท่านตอบว่าเพิ่งกลับจากทำวิจัยมาผมดีใจมากที่เข้าใจผิด

         ในรอบ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีสัญญาณที่ดีหลายอย่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย (Research-based University, RBU) ของ มน. เช่น จาก

         1. ท่านอธิการบดี (รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)

                  - ได้มอบให้ผมประสานงานกับกองแผนงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี โดยเน้นที่การเป็น RBU

                  - ได้มอบให้งานประชาสัมพันธ์ประสานงานกับงานวิจัย เพื่อจัดทำวารสาร "ม.นเรศวรสัมพันธ์" ฉบับต่อไป โดยเน้นไปที่ RBU

                  - ในงาน University Fair 2005 ที่ผ่านมา ท่านก็ได้มอบให้งานประชาสัมพันธ์กับงานวิจัยช่วยกันทำจุลสารและแผ่นพับ RBU ไปแจกในงานด้วย

         2. ท่านอธิการแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่แล้วว่าอาจารย์ Ph.D.ของมน. ในปัจจุบันเกือบ 300 คน แล้วจากทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ในขณะที่กำลังศึกษาต่อยังมีอีกประมาณ 320 คน รวมแล้วภายในอีก 3 ปีข้างหน้า มน.จะมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกประมาณ 50% ของอาจารย์ทั้งหมด และนี่คือขุมกำลังสำคัญของการเป็น RBU

         3. ผมลองเอารายชื่อคณะต่าง ๆ ทั้งหมดมาลองเชคความตื่นตัวเรื่อง RBU โดยดูจากการประกาศที่จะเป็น Research Faculty (RF)  ของผู้บริหารระดับสูงสุด (คณบดี/ผอ.) ผมสังเกตว่าแทบหจะไม่มีคณะไหนแล้วที่ไม่ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาคณะให้เป็น RF ยิ่งท่านคณบดีชุดใหม่ทั้ง 8 ท่าน จะเห็นว่าชัดเจนมาก

         4. การพัฒนาชุดโครงการ “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” <Link> มีแนวโน้มว่าจะดำเนินไปได้ด้วยดีนับได้ว่าเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะจัดให้มี Center of Excellence (CE) ให้เกิดขึ้นใน มน. ปีละ 1 – 2 CE

         5. ผมสังเกตมานานแล้วว่าอาจารย์รุ่นใหม่ ที่เพิ่งจบมาใหม่ จะสนใจทำวิจัยกันมากเร็ว ๆ นี้ ในช่วงเช้าประมาณ 7.00 น. ผมกำลังเดินทางจากหอพักใน มน. ไปที่ที่ทำงานได้สวนทางกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ท่าน ผมถามว่าไปเดินออกกำลังตอนเช้ากันมาหรือ ท่านตอบว่าเพิ่งกลับจากทำวิจัยมาผมดีใจมากที่เข้าใจผิด

         6. ........................... (ขอให้ช่วยกันเล่าต่อด้วยครับ)

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (4)

kim
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

6. จากการประชุมชี้แจง แนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2548 มีคณาจารย์ และนักวิจัยจำนวนมาก (โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่) ให้ความสนใจ

7. เจ้าหน้าที่ (non teaching) ให้ความสนใจเกี่ยวกับการทำวิจัยมากขึ้น สังเกตุได้จาก การสอบถามเรื่องการให้ทุนสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัย อีกทั้งมีคณะเภสัชศาสตร์ ที่กำลังทำโครงการเกี่ยวกับ วิจัยสถาบัน โดยสนับสนุนในส่วนของรายได้คณะ

ไชยรัตน์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

น่าดีใจนะครับ ว่ามหาวิทยาลัยของเราจะก้าวเข้าไปสู่ RBU ครับ และทำให้คณะฯ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตื่นตัวเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นและพยายามให้บุคลากรทำงานวิจัยมากขึ้น

baby baby
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
       เพียงแค่เราก้าวมาหนึ่งก้าว  ความสำเร็จก็มาเยือนเราแล้วค่ะ  สู้ต่อไปน๊ะค๊ะ  RBU คงไม่ไกลเกินเอื้อม
Jiraporn pharmacy
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

8.คณะผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน เปิดโอกาสให้บุคลากรสายบริการ ทำวิจัยเพื่อนำผลไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานด้านต่างๆของคณะ

9.งานวิจัยของคณะหรืออาจรวมถึงมหาวิทยาลัย กำลังก้าวเข้าสู่การทำวิจัยเชิงบูรณาการ

10.จำนวนเงินจากแหล่งทุนภายนอกของคณะ พุ่งเป็นกราฟที่สูงขึ้น ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง จากข้อมูลในปีการศึกษา 2547 จำนวนเงินจากแหล่งทุนภายนอกของคณะมีทั้งสิ้น 12,320,103 บาท