Contact

เรียน นักวิจัยในเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.)

         ผมขออ้างถึงการประกาศการให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.) <Link>

         วันนี้ผมมี (ร่าง) แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย มาให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ <Click>

         ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับทุกข้อเสนอแนะ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 5172, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง#แบบประเมินข้อเสนอการวิจัย

Recent Posts 

Comments (0)