ผมขออ้างถึงการประกาศการให้ทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 จากเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (สกอ.) <Link>

         วันนี้ผมมี (ร่าง) แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย มาให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง รายละเอียดเป็นดังนี้ครับ <Click>

         ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับทุกข้อเสนอแนะ

         วิบูลย์ วัฒนาธร