พระผู้ รักเรา นิรันดร์ (กาพย์ฉบัง ๑๖)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กาพย์ฉบัง ๑๖ 

....ชวนเชิญ ผองเรา ร่วมใจ........กราบษมา ทรงชัย
พระผู้ รักเรา นิรันดร์

....ธ สรรค์ สร้างเรา เฉิดฉัน.......โปรดคุณ อนันต์
ชีวัน สุขสันต์ ปรีดา

....ไป่สำนึก ในเมตตา................โลภหลง โกรธา 
วิญญาณ์ จึ่งทุกข์ ระทม

....แม้ชีพ จักขื่น จักขม.................น้อมจิต ชื่นชม
ถวาย ไท้เป็น พ(ะ)ลี

....กราบขอ อภัย ทรงศรี.................วอน ธ ปรานี
จักกอปร กิจดี เทิดไท 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 206 ศาสนา Religionความเห็น (2)

      จะพุทธ,คริสต์,อิสลาม ตามใจท่าน              สามประการต้องจำนำสุขศรี

ไม่ทำชั่วอีกหนึ่งนั้นหมั่นทำดี                            สามต้องมีจิตพิสุทธ์ิผุดผ่องเอย

   ของคุณshareคงให้shareแน่ประจักษ์      แชร์เพราะรักแบ่งปันกันเพราะหวง

ตอบร้อยกรองลองใจไม่จาบจ้วง                   ต่างเป็นลูกในหลวงของปวงชน