ทุกข์ (โคลงสองสุภาพ)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

…………….…………….....ทุกวันวาร หมั่นเฝ้า
ตรองตรึก มวลสุขเศร้า………เกิดได้ เหตุไฉน 


………………………….….ไยจึ่ง ยังยึด”ร้อน”
ไฟกิเลศ ส่งสะท้อน……...…..ทุกข์ล้น ปฐพี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 206 ศาสนา Religionความเห็น (0)