ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

  ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะเรียน รู้จักตั้งคำถาม/ปัญหาในสิ่งที่สงสัย และต้องรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาตอบข้อคำถามดังกล่าวด้วยตนเอง รู้จัก คัดเลือกประเมิน คิดวิเคราะห์ และสร้างความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ หรือ กล่าวโดยสรุป เป็นผู้เรียนที่มีทั้งทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิต

  ดังนั้นเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความสามารถ และมีทักษะดังกล่าว  ครูในศตวรรษที่ 21  ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหมือนเช่นในอดีตให้กับผู้เรียน โดยจัดให้ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ อำนวยความสะดวก อำนวยความรู้ให้กับผู้เรียนไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้อยู่หน้าชั้น (guided by the side not sage on the stage)  และต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

  1.ทักษะการตั้งคำถาม เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดประเด็นปัญหาและหัดคิดตั้งปัญหาด้วยตนเองได้

  2. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาคำตอบด้วยตนเองโดยลงมือปฏิบัติได้

  3. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ ตามสภาพแวดล้อมที่ทำได้จริง

  4. ทักษะการสร้างความรู้และการตรวจสอบคุณภาพความรู้

  5. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อได้ข้อสรุปหรือ ความคิดรวบยอด

  6. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้

  7. ทักษะในการประเมินผล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บรรณา(น่ารัก)รักษ์ ยุคสังคมอุดมปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#ครู#ทักษะของครู

หมายเลขบันทึก: 517842, เขียน: 30 Jan 2013 @ 07:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 ..... ดีมาก ทุกกิจกรรม ในการสร้างทักษะ .... ขอบคุณมากค่ะ