การให้ทานไฟ กับ CIPPA Model

              ห้วงประมาณ 1 เดือนของมกราคม  ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาวพุทธ  เนื่องด้วยอากาศที่หนาว ชาวพุทธขะทำบุญดดยการจัดกิจกรรมการให้ทานไฟแก่พระภิษุสงฆ์   โดยใช้เวลาตอนหัวรุ่งของวันใดวันหนึ่งแล้วแต่จะกำหนด  โดยมีความเชื่อคือให้ความอบอุ่นจากไผ่านขนม ของหวาน ของคาว หรือแม้แต่สำรับกับข้าว นำไปถวายแด่พระภิษุสงฆ์

            ในสถานศึกษาระดับมัธยม  หลายแห่งจะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว  มีการนิมนต์พระมารับทาน จากสิ่งต่างๆที่นักเรียนแต่ละห้องแต่ละกลุ่มร่วมกันปรุงขึ้นแล้วนำไปถวายพระในพิธี ห้องละเล็กละน้อยที่เหลือนักเรียนก็ทานกันเอง ผู้เขียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมนี้เกือบทุกปี  นึกเสียดายที่กิจกรรมดังกล่าว  เดินไม่ถึงปลายทางของการศึกษาที่จะต้องบอกเล่าเรื่องของท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้  ทุกครั้งไม่พบว่าได้มีการนำเอา CIPPA  Model  มาจับ  หรืออาจมีแต่ผู้เขียนไม่รู้  ช่วยสื่อสารด้วยก็ได้  ผู้เขียนนึกอยู่ในใจเสมอว่า  กิจกรรมการให้ทานไฟกับการสร้างองค์ความรู้โดยใช้ CIPPA  Model  อธิบายได้ชัดเจน ลงตัวเป๊ะเลย

            เสียดายสิ่งดีๆ ที่สถานศึกษาหลายแห่งทำ  แต่นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้อย่างถูกต้องหรือไม่  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยไขข้อข้องใจหน่อย.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)