นายแพทย์ ปิยะ แซ่จัง


ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดบริการทางการแพทย์
Assistant Director in Medical Service System, Bureau of Occupational and Environmental Disease(BOED)
Username
doctorpiya
สมาชิกเลขที่
181075
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นพ.ปิยะ แซ่จัง, M.D., Board of Occupational Medicine, M.S.(Health Research Management)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดบริการทางการแพทย์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ความชำนาญพิเศษ

- แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Physician)

- ด้านโรคจากการทำงานและโรคจากสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Medicine)

- ด้านการอ่านฟิล์มโรคปอดจากการประกอบอาชีพ International Labour Organization-Asian Intensive Reader of Pneumoconiosis (ILO-Air Pneumo Program)

- ด้านการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตใจ (Impairment Evaluation Physician)

- ด้านการคีเลชั่นและการขับสารพิษโลหะหนักจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม (Chelation Therapy in Heavy Metal Toxicity)

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต(พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(M.D. Ramathibodi Hospital, Mahidol University)

- วุฒิบัตร(วว.) สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Diplomate, Thai Board of Occupational Medicine, Chulalongkorn University)

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) ด้านการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(M.S. Health Research and Management, Chulalongkorn University)

- นักบริหารระดับกลาง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (นบก. คร.)

(Certificated in Middle Level of Management of Disease Prevention and Control)

- Certificated in International Labour Organization-Asian Intensive Reader of Pneumoconiosis (ILO-AIR Pneumo Program) (Asian B Reader), Central Chest Institute, Thailand

- Certificated in Lead Auditor of Occupational Health and Safety Accreditation Standard (OHSAS 18001 and ISO 18001)

- Certificated in Chelation Therapy, Chelation Medical Association,Thailand (CMAT)

- Certificated in Impairment Evaluation, Workmen's Compensation Fund, Social Security Office(SSO)

- Certificated in Environmental Medicine, Nopparat Ratchathani Hospital.

- Certificated in Anti-aging Medicine and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University

- Certificated in Advance Dermatology and , Chulalongkorn Hospital

- Certificated in Basic Dermatology, Dermatological Society of Thailand (DST)


การทำงาน

- ผช.ผอ. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(Assistant Director in Medical Service System, Bureau of Occupational and Environmental Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand)

- กรรมการบริหาร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข

(Managing Director of Bureau of Occupational and Environmental Disease)

- รองประธานผู้กำกับยุทธศาสตร์วิชาการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข (Vice Chairman)

- กรรมการสอบทวนและรับรองผลโรงพยาบาลระดับ 5 (Health Care Worker Risk Assessment Program)

- กรรมการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- กรรมการสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

- Member of Dermatological Society of Thailand (DST)

- Topic Lecturer "Occupational Medicine and Toxicology" in 6th Environmental Lawyer Training Program at Lawyers Council of Thailand (บรรยายเรื่องอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาให้กับทนายความในโครงการอบรมทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 ณ สภาทนายความ กรุงเทพ)

- Topic Lecturer "Occupational Diseases and Occupational Health Screening" at Raj Pra Cha Samasai Institue, Samutprakarn

- Topic Lecturer "Occupational Medicine Clinic and Occupational Health Service System" at Raj Pra Cha Samasai Institue, Samutprakarn

- Topic Lecturer "Occupational Health in Health Care Workers and Health Risk Assessment in Occupational HCWs in Hospitals" at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakorn Ratchasima

- Topic Lecturer "Occupational Chemical Diseases" and "Treatment and Prevention in Chemical Diseases" in Occupational and Environmental Health Surveillance Program at Saraburi

- Topic Lecturer "ICD-10 TM in Occupational and Environmental Health" and "Occupational and Environmental Diseases Database System" in Occupational Clinic Program, Workmen's Compensation Fund, Social Security Office(SSO), Ministry of Labour at Rama Garden Hotel, Bangkok

- Special Lecturer "Occupational Medicine and Occupational Toxicology" for 5th years Medical Students, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University (คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี)

- Special Lecturer "Occupational Medicine and Occupational Toxicology" for 4th years Medical Students, Faculty of Medicine, Institute of Undergraduate Medical Education, Department of Medical Services-Rangsit University, Bangkok (สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต)

- Special Lecturer "Occupational Medicine and Occupational Toxicology" for Anti-Aging Medicine and Regenerative Medicine Training Doctors(M.S. Program), Faculty of Medicine, Mae Fah Luang University Hospital, Bangkok (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- Special Lecturer "Occupational Health-Walkthrough Survey Discussion in Sahafarms Factory, Bangkok" for Short Course 2 Months Occupational Medicine Training Program at Nopparat Rajathani Hospital, Department of Medical Services, Bangkok

- Special Lecturer "Occupational and Environmental Diseases Investigation Techniques" for 1st, 3rd Year Occupational Medicine Residents of Chulalongkorn University and Nopparat Rajathani Hospital at Bureau of Occupational and Environmental Disease, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

- Special Lecturer "Occupational Disease Report(ODR) and Environmental Diseases Report(EDR) Past,Present and Future"

ผลงานวิจัย

- Piya Saejung, M.D., M.S.; Assoc.Prof. Dr.Soontorn Supapong, M.D.; Prof. Dr.Pravit Asawanonda, M.D. The Prevalence and Associated Factors of Hand Contact Dermatitis in Female Hairdresser Students in Bangkok.

Website :

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : www.envocc.org

Facebook :

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : www.facebook.com/pages/สำนักโรคจากการประกอบอาชีพแล...

กลุ่มอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม : www.facebook.com/groups/228807463851848/

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี