นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ผอ.ททท.สภฉ.2) เปิดเผยว่า พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างสุดอันได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของแม่น้ำสายหลักของภาคอีสาน คือ โขง-ชี-มูล สายน้ำเหล่านี้นอกจากจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่แล้วยังก่อเกิดวิถีวัฒนธรรมชุมชนลุ่มน้ำ ที่น่าชื่นชมศึกษามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีการแข่งเรือยาวตามสายน้ำต่างๆซึ่งถือเป็นสีสันทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดมายาวนาน ในช่วงปลายฤดูฝนนี้ ททท. จึงขอแนะนำ 7 สนามแข่งขันเรือยาวประเพณีในลุ่มน้ำโขง-ชี-มูล อันมีชื่อเสียงและจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่แสนคุ้มค่า ดังนี้ สนามที่1 : 23-24 กันยายน : งานแข่งเรือยาวเจ้าน้ำมูลที่วัดโพธิ์ตาก พิบูลมังสาหาร ณ ลำน้ำมูลหน้าวัดโพธ์ตาก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ ชมการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนาง-เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เยือนแก่งสะพือ วัดภูเขาแก้ว กราบรอยหลวงปู่มั่น ที่วัดดอนธาตุ และท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่โขงเจียมและตลาดชายแดนช่องเม็ก สนามที่ 2 : 24 กันยายน : งานแข่งเรือยาวบ้านท่าวารี อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ชมการแข่งขันเรือยาว ณ ลำน้ำเซบาย ชิมมะพร้าวน้ำหอมบ้านท่าวารีอันลือชื่อแล้วแวะชมธรรมาสน์สิงห์บ้านชีทวน ชมพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ช้อปปิ้งหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว สนามที่ 3 : 29 กันยายน - 1 ตุลาคม : งานแข่งเรือยาวนานาชาติ เมืองเขมราฐ ณ ลำน้ำโขงหน้าเมืองเขมราฐ จ.อุบลฯ ชมการแข่งขันเรือ ไทย - ลาว ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กราบพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อวัดปากแซง ระหว่างทางแวะกราบรอยหลวงปู่มั่นที่ภูหล่น ชมหอไตรขุหลุและสวนเสือเมืองตระการฯ สนามที่ 4 : 8 ตุลาคม : งานแข่งเรือแม่น้ำชีบ้านชีทวน ณ ลำน้ำชี หน้าวัดอัมพวันฯ บ้านชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ ชมสีสัน เรือยาวเจ้าน้ำชีและแวะเยือนของดีบ้านชีทวน ซึ่งมีมากมาย เช่น ธรรมมาสน์สิงห์เทินปราสาท พระธาตุสวนตาล และสัตตภัณฑ์โบราณ เป็นต้น สนามที่ 5 : 14-15 ตุลาคม : การแข่งขันเรือยาวเมืองพิบูลมังสาหาร ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ สนามที่ 6 : 21-22 ตุลาคม : งานแข่งเรือยาวแม่น้ำโขงเมืองชานุมาน ณ ลำน้ำโขงหน้าเมืองชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ชมภูถ้ำพระ แก่งหินชัน แก่งต่างหล่าง แล้วแหล่งท่องเที่ยวเลียบโขงสู่ภูผาเทิบ และเมืองมุกดาหาร สนามที่ 7 : 21-22 ตุลาคม : งานแข่งเรือยาว เมืองอุบลฯ ณ ลำน้ำมูลในเขตเมืองอุบลราชธานี ชมการแข่งขัน เรือยาว ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และท่องเที่ยวรอบเมืองอุบลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Callcenter 1672 สำนักงาน ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0 4524 3770 , 0 4525 0714 หรือ www.tatubon.org