ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ (ซึ่งใกล้จะหมดลงแล้ว)  บางวันก็มีฝนฟ้าคะนอง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้าง ก็เลยมีวิธีการหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่าง่ายๆมาฝาก

"นอนราบลงกับพื้นหลีกเลี่ยงต้นไม้สูง"

    เวลาฝนฟ้าคะนองร้องคำราม หากยืนอยู่กลางทุ่งหรือที่โล่ง ควรนอนราบลงกับพื้น หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้สูง

หากจำเป็นควรหลบใต้ต้นไม้ที่ไม่สูงซึ่งแผ่ปกหนาทึบ และอยู่ห่างจากโคนต้นไม้ 2-3 เมตร เพื่อป้องกันการสปาร์ก
ถ้าหลบเข้าอาคารก็ไม่ควรยืนใกล้กำแพงหรือฝาผนัง

ข้อสำคัญไม่ควรลงว่ายน้ำในสระ เพราะน้ำเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าได้ดี