My After Learning Review 15

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เราต้องไม่จมปลักอยู่กับอดีต ต้องมองไปข้างหน้า แล้วยอมรับกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ แล้วจะทำให้เราอยู่ได้โดยไม่กลัวที่จะเสียอะไร

สืบเนื่องจากการสอน KM นิสิต ป.ตรี ดัง "Link"  จึงเกิด My After Learning Review 15 ดังนี้

ก่อนที่จะเรียนในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการความรู้

     ความคาดหวังในตอนก่อนที่เริ่มฟังการเล่าเรื่อง "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป" นั้น มีความคิดถึงชื่อเรื่องที่มีความน่าสนใจ ไม่นึกถึงว่าแนวคิดต่าง ๆ จะสามารถเกิดขึ้นได้มากมายจากการฟังนิทานเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว ก็เหมือนกับตัวละครในเรื่องคือ เฮม ที่มัวครุ่นคิดกับสิ่งที่ลวงตา ไม่ได้มองให้ลึกถึงข้างใน แต่ในขณะเดียวกันถ้าจะเปรียบการฟังเรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนจบ ทำให้นึกถึงการเปรียบตัวเองเหมือนกับ "ฮอล" ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ ไม่ได้จมอยู่กับความคิดเดิม ๆ ว่า "นิทานชื่อเรื่องก็ธรรมดาทั่ว ๆ ไปก็คงเหมือนกับนิทานอีสปที่เมื่อฟังจบแล้วก็จะให้แง่คิดหรือคติสอนใจต่าง ๆ เพียงด้านเดียว"

       ต่อจากนี้ไปการฟังนิทานเรื่องนี้ถือเป็นการเริ่มต้นแนวคิดใหม่ ๆ หลายด้าน ที่เคยถูกมองข้ามไป ทำให้รู้สึกว่าการจมอยู่กับความคิดเดิม ๆ ความกลัวที่จะเริ่มต้น ความกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันทำให้หนทางที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้ามีความแคบลง แต่หากว่าเราหันมองโลกให้กว้าง ไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ มีการปรับตัวยอมรับสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา มีแนวคิดเป็นของตนเองแต่ต้องยอมรับแง่คิดต่าง ๆ จากผู้อื่นด้วย เช่น การเปิดรับการมีแง่คิดที่แปลกออกไปของบุคคลอื่น ทั้งที่ดูเหมือนจะขัดกับความรู้เดิมที่เรามีมา ก็ทำให้เราได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเชื่อเดิม ๆ ก็เช่นกันมันไม่สามารถที่จะทำให้เราค้นพบความแปลกใหม่ได้

         จากการฟังนิทานในเรื่องนี้ ทำให้สามารถมองชีวิตที่เป็นธรรมดาของคนเราได้ สามารถจะย้อนกลับไปมองดูอดีตที่ผ่านมาของตนเองและหัวเราะกับสิ่งที่เราเคยทำผิดพลั้งพลาดไป เพราะเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้เราสามารถยืนอยู่ได้โดยที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ นั้นมาอย่างง่ายดาย นั่นแสดงให้เห็นได้ว่า เราต้องไม่จมปลักอยู่กับอดีต ต้องมองไปข้างหน้า แล้วยอมรับกับพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ แล้วจะทำให้เราอยู่ได้โดยไม่กลัวที่จะเสียอะไร

                                                                        ฤทัยวรรณ  ดุษฎีพงษ์ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

51613

เขียน

24 Sep 2006 @ 16:24
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก