beemanNUKM ได้ขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์บล็อกใน Gotoknow.org

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แต่ที่น่าแปลกใจที่สุด คือ ชุมชน BeemanNUKM ก็ได้มาอยู่ในหน้าประชาสัมพันธ์นี้ด้วย ในฐานะคลังความรู้ด้านผึ้ง

      คืนวันที่ 9 ต่อวันที่ 10 ตอนตีสองเศษ หลังจากสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอของ Gotoknow แล้ว ได้เข้าไปดูหน้าแรกของ Gotoknow เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาก ได้พบการแนะนำบล็อกของ มน. อีก 1 บล็อก คือ beemanNUKM ในชื่อ beesman.gotoknow.org (จากที่เคยแนะนำมาก่อนหน้านั้น 2 บล็อก คือของดร.วิบูลย์ และรศ.มาลินี)        แต่ที่น่าแปลกใจที่สุด คือ ชุมชน BeemanNUKM ก็ได้มาอยู่ในหน้าประชาสัมพันธ์นี้ด้วย ในฐานะคลังความรู้ด้านผึ้ง ในชื่อ beeman.gotoknow.org นี่เป็นครั้งแรกที่มน.ได้เป็นผู้นำด้านผึ้ง (แม้ว่าจะเป็นเพียงชุมชนเสมือนก็ตาม ) ดังภาพข้างล่าง

         ภาพแนะนำบล็อก             ภาพแนะนำชุมชน

     งานนี้ต้องขอขอบคุณดร.วิบูลย์ สุดยอดคุณเอื้อและคุณอำนวย รศ.มาลินี ผู้ช่วยกระตุ้น และอาจารย์จันทวรรณ และอาจารย์ธวัชชัย ที่ให้โอกาสครับ รวมทั้งสคส ที่ให้ทุนพัฒนาระบบด้วยครับ .........

นี่คงเป็นทิฐธรรมเวทนียกรรม ฝ่ายกุศล..กระมังครับ

  

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)