ศึกษาดูงานICT

น้ำฝน12
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  วันที่ 9  มกราคม 2556   กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร  นำโดยท่านผอ.สมชาย  แสงด่วน พาคณะครูแต่ละฝ่ายศึกษาดูงานที่กศน.อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เรื่องของ  ICT  ซึ่งท่านผอ. ไพรัช  เนื่องเกตุ ให้การต้อนรับเป็นอย่างด้ซึ่งท่านได้อธิบายประโยชน์ที่นำด้านไอซีที มาใช้ในการทำงานป็นอย่างด้ และท่านได้มอบแผ่น ซีดี  โปรแกรรมมาให้กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครมาดำเนินการต่อและแนะนำสาธิการใช้เป็นอย่างดีทำให้เข้าใจได้ง่าย นช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายได้ไปศึกษาดูงานที่กศน.ตำบลพูตาหลวง  อำเภอ  สัตหีต จังหวัดชลบุรี ที่นี่มีอาคารเป็นเอกเทศ ผู้นำอบต.มีความใส่ใจมากให้สถานที่ ให้ค่าน้ำค่าไฟ  ให้คอมพิวเตอร์เป็นบางส่วน ครูกศน.เวลาส่งงาน จะส่งแบบออนไล ซึ่งท่านผอ.ได้วางระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณทางคณะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อการเรียนรู้ความเห็น (1)

เป็นกำลังใจให้ค่ะ