ในวันที่มีการปฏิรูปดิฉันทราบว่าเป็นวันหยุดในวันที่ 20โดยคุณพรลัดดาได้โทรมาก่อนหกโมงเช้าว่าหยุดหรือเปล่า     ดิฉันรีบตอบทันทีว่าไม่หยุดเพราะชาวต่างชาติมาอบรมและเราคงติดต่อวิทยากรยากหากต้องเลื่อนออกไป     อีกไม่นานหมอพรชัยโทรมาถามว่าผมต้องไปสอนให้แก่ผู้มาอบรมหรือเปล่าพี่?

ดิฉันรีบตอบว่าให้รีบมาค่ะ     หลังจากนั้นต้องรีบโทรแจ้งให้ห้องโทรศัพท์และคุณเยาวรัตน์ว่าเราทำเหมือนเดิม    เนื่องจากเกรงว่าคนไข้ไม่เข้าใจว่าหยุดและเราควรมาเตรียมการด้วย     ในวันนั้นผู้ป่วยมารับบริการกันประมาณเกินครึ่งที่นัดไว้     แพทย์มาตามปกติ     หมอปรีชาและหมอประสงค์ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ช่วยๆกันและอาสาจะอยู่ห้องฉุกเฉินให้    

ดิฉันเซ็นงานที่ค้างกับอิ๋วหลังจากรองศิริชัยมารายงานการเลื่อนการอบรม     ดิฉันถือโอกาสเดินดูบรรยากาศของวันปฏิรูปในสถาบันในวันนั้นด้วย

ปฏิรูปครั้งนี้ได้ทดสอบระบบของชาวบำราศซึ่งเราสามารถจัดการความเสี่ยงได้ดี    ทุกคนมีความรับผิดชอบในงานตัวเองถึงแม้ว่าไม่ได้บังคับให้มาเตรียมการแต่ก็เป็นไปโดยธรรมชาติจริงๆต่ะ    ไม่ว่าอิ๋ว  รองศิริชัย หมอประสงค์   หมอปรีชา   คุณจันทรา   งานการเงิน   งานพัสดุ    งานห้องผ่าตัดและส่วนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ขอบคุณทุกๆคนอย่างจริงใจค่ะ