ไวรัส

hell angle
ไวรัส

ไวรัส

จงค้นหาข้อมูลไวรัสจากอินเทอร์เน็ต (ข้อแนะนำ: ให้เข้าไปค้นในบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมประเภท ANtivirus อาทิ McAfee.com, Norton.com หรือ GriSoft.com)ที่เกิดขึ้นล่าสุดมาอย่างน้อย 5 ตัว พร้อมระบุข้อมูล ดังนี้ *   ชื่อไวรัส *   วันที่ค้นพบ *   ประเภทไวรัส *   ลักษณะ/อาการที่ทำให้เกิดความเสียหาย 1.  ชื่อไวรัส  :   [email protected] หรือ [email protected]      วันที่ค้นพบ  : 9 กันยายน 2549      ประเภทไวรัส  :   หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)      ลักษณะอาการที่ทำให้เกิดความเสียหาย : ผลกระทบที่เกิดขึ้น       1.1   ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง       1.2   เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่องทำงาน ผิดพลาดได้

       1.3  หยุดการทำงานโปรแกรมป้องกันไวรัส : ส่งผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกหนอนชนิดนี้ แพร่กระจาย อาจถูกหนอนชนิดอื่นแพร่กระจายเข้ามาได้

2.  ชื่อไวรัส  :  [email protected], [email protected] หรือ [email protected]      วันที่ค้นพบ  :  5 กันยายน 2549       ประเภทไวรัส :   หนอนอินเทอร์เน็ต ( worm)      ลักษณะการที่ทำให้เกิดความเสียหาย : ผลกระทบที่เกิดขึ้น               1.1  ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง               1.2  เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีความสามารถ  ในการเปิดช่องทางลับ หรือม้าโทรจัน

               1.3  เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่อง ทำงานผิดพลาดได้

3.   ชื่อไวรัส  :  W32.Sasser.Worm และ W32.Sasser.B.Worm      วันที่ค้นพบ  :  2 กันยายน 2549       ประเภทไวรัส :   หนอนอินเทอร์เน็ต ( worm)      ลักษณะการที่ทำให้เกิดความเสียหาย : ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1.1     เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่องทำงาน ผิดพลาดได้ 1.2     เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะสร้างพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 5554/TCP และ   9996/TCP

1.3     ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายได้ : เพราะว่าหนอนจะสแกนหา IP เพื่อทำการแพร่กระจาย ทำ ให้มีความคับคั่งของข้อมูลในเครือข่ายสูงมาก จนไม่สามารถใช้งานได้

4.   ชื่อไวรัส  :  [email protected]     วันที่ค้นพบ  :  30 สิงหาคม  2549      ประเภทไวรัส :  หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)      ลักษณะการที่ทำให้เกิดความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดขึ้น       1.1  ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง        1.2  เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่องทำงาน  ผิดพลาดได้

1.3     เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะเปิดพอร์ต 6789/TCP และยังทำ DoS ไปยังเว็บไซด์ ต่างๆ อีกด้วย

5.   ชื่อไวรัส  :  [email protected]     วันที่ค้นพบ  :  25 สิงหาคม 2549      ประเภทไวรัส :  หนอนอินเทอร์เน็ต (worm)      ลักษณะการที่ทำให้เกิดความเสียหาย : ผลกระทบที่เกิดขึ้น       1.1  ส่งอี-เมล์ออกมาเป็นจำนวนมาก : หนอนจะส่งอี-เมล์โดยใช้ SMTP ของหนอนเอง        1.2  เครื่องอาจทำงานผิดพลาด : เนื่องจากหนอนจะแก้ไขไฟล์และรีจิสทรี ทำให้เครื่องทำงาน ผิดพลาดได้

       1.3  เปิดการเชื่อมต่อที่ผิดปกติ : หนอนจะเปิดพอร์ต 8866/TCP เพื่อให้ผู้บุกรุกสามารถอัพโหลดไฟล์ใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกหนอนชนิดนี้แพร่กระจายอยู่ได้

 
ข้อมูลอ้างอิง  * http://www.med.cmu.ac.th/secret/maintain/Antivirus/INDEX.HTM

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มีสิ่งดีๆให้อ่านทางนี้ค่ะ

คำสำคัญ (Tags)#it#ima#rsu

หมายเลขบันทึก: 51500, เขียน: 23 Sep 2006 @ 21:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)