วันจันทร์ที่18-9-49 ทางสถาบันมีโครงการอบรมแพทย์จากSEAROโดยทาง WHOเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ     ทางสถาบันเชิญรองอธิบดีมาเปิดการอบรม     ในปีนี้ดิฉันเชิญนายแพทย์ประพันธ์ มาสอนเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์(Positive  prevention)ซึ่งอาจารย์เตรียมslideมาอย่างดี     ดิฉันเห็นผู้เข้าอบรมสนใจกันดีมาก     มีคำถามมากมาย     หลังสอนดิฉันถือโอกาสถ่ายรูปกับอาจารย์และผู้เข้าอบรม

ครั้งที่แล้วมาดิฉันมีความผิดต่ออาจารย์ที่เชิญแล้วน้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประสานไม่ดี      เกิดเข้าใจว่าอาจารย์มาไม่ได้ทำให้ไปเชิญอาจารย์หมอเพชรศรีมาสอนแทน       เมื่ออาจารย์มาเห็นหมอเพชรศรีกำลังสอนแทนทำให้ท่านแทบเป็นลมและไปแจ้งดิฉันถึงชั้นหกของห้องประชุม          ดิฉันต้องกราบบอ อภัยอาจารย์และได้ไปกับหนูธัญเจ้าของเรื่องเมื่อปีใหม่เพื่อขออภัยความผิดพลาดของการสื่อสาร     ดิฉันไม่กล้าหาสาเหตุด้วยเกรงว่าลูกน้องอาจารย์จะถูกดุ

ในช่วงบ่ายดิฉันสอนประมาณครึ่งชั่วโมง    รุ่นนี้จะมีลักษณะสนใจดีค่ะและไม่คุยมากเพราะไม่มีชาวอินเดียค่ะ     ชาวอินโดมาถามว่าที่นี่มี Toxoplasmaมากหรือไม่เพราะอินโดนีเซียมีเยอะค่ะ

ช่วงบ่ายมีการประชุมไอทีซึ่งครั้งนี้มีข่าวดีมาบอกค่ะว่าโครงการไอทีผ่านกรมเรียบร้อยแล้ว    เราขอจัดซื้อcomputerจำนวนมากและขอระบบnetwork โดยใช้เงินบำรุง     ขณะนี้ขาดแต่การจัดซื้อค่ะ     ดิฉันจะเร่งให้โดยต้องทำตามระเบียบค่ะ     แต่รองศิริชัยสัญญาจะเร่งให้เร็วที่สุด      น้องๆที่บ่นกรุณาอดทนนิดค่ะ