• ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีสำนวนไทยที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก บางครั้งเรารักษาสมบัติผู้ดีจนไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลยเพราะมัวแต่เกรงใจโดยเฉพาะในระบบราชการด้วยแล้วกับผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษเรายิ่งรักษาสมบัติผู้ดีกันอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าในระยะหลังไม่ว่านโยบาย พันธกิจต่างๆมุ่งเน้นไปที่ผู้นำ การมีส่วนร่วม การบูรณาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันยกใหญ่ แล้วมาสรุปสุดท้ายไว้ว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้จะประสบผลสำเร็จได้ ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ ทำให้บางครั้งแนวคิดผู้น้อยกับผู้นำขนานกันจริงหรือไม่ทานลองพิจารณาดู แต่อย่าให้ความเกรงใจเป็นเส้นผมบังภูเขาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้