ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปช่วยพัฒนางานเวชระเบียนร่วมกับทีมพัฒนางานเวชระเบียน โดยช่วงเช้า8-11.00 น.(ถ้าไม่ติดภาระกิจงานเร่งด่วน)จะไปช่วยที่ห้องบัตรซึ่งดิฉันจะไปดูว่าในระบบบริการประจำวันมีโอกาสพัฒนาอะไรบ้าง ขอย้ำว่ามาดูเพื่อพัฒนาระบบงาน ไม่ได้มุ่งมาจับผิด ซึ่งได้รับความร่วมมือกับน้องๆห้องบัตร ร่วมรับรู้ปัญหา มีการลปรร.กับทีมงานห้องบัตรในปัญหาหลายเรื่องรวมทั้งได้พูดคุยกับลูกค้าของห้องบัตรบางส่วน เป็นที่มาของความในใจ(ความรู้สึกในช่วงสัปดาห์แรก)จากบันทึกนี้ การแก้ปัญหาในเชิงระบบ หัวหน้าทีมพัฒนางานเวชระเบียนคือพี่มอมได้รายงานความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาที่เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สำคัญไว้ที่นี่และที่นี่ค่ะ

Band Band Band

การทำงานของทีมห้องบัตรแบ่งเป็น 4 โซน โซนที่ 1จ่ายบัตรคิว และตรวจสอบสิทธิประกันสังคม  โซนที่2พิมพ์บัตรใหม่ ส่งแฟ้มไปยังจุดต่างๆ(ทางคอมพ์)พิมพ์สติ๊กเกอร์ โซน 3 ค้นแฟ้มที่อยู่ที่ตึกเดียวกัน โซน4 ค้นแฟ้มที่อยู่ที่ตึกที่อยู่ถัดไป(ซึ่งกำลังจะทำหลังคาเชื่อมทางเดินให้) ซึ่งไม่รวมงานพิเศษคือการยืมแฟ้ม (อยู่โซน 3) การติดใบ LAB (อยู่โซน4) ซึ่งเยอะมากๆในแต่ละวัน

ช่วงที่ผ่านมาทีมเราช่วยแก้ปัญหาในโซน1จุดออกสิทธิ์ประกันสังคมเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เพิ่งลาออก(ยังไม่ได้คนมาแทน)ส่งผลให้ออกสิทธิช้าผู้รับบริการไม่พึงพอใจ และมีข้อร้องเรียน โดยได้น้องพันนิตาศูนย์พัฒนาคุณภาพอาสาไปช่วยในช่วง8.00-10.00น. ซึ่งทีมเราคิดว่าเป็นจุดแรกที่ต้องพัฒนาคุณภาพบริการค่ะ

Thank You  Thank You  Thank You