ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

ปรับแนวคิดใหม่"สุขทุกข์อยู่ที่ใจของฉัน"


ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะทำ อยากจะปรับเปลี่ยน สำคัญที่สุดคือเรื่องที่ 9 ปรับแนวคิดไม่นำเรื่องต่าง ๆ หรือ คำพูดที่ได้ยินมาคิดให้เกิดความไม่สบายใจ ไม่รับมาเป็นปัญหา ใครด่า หรือพุดไม่ดีอย่างไร คนพูดก็รับไปเอง ไม่นำมาแบกไว้ในใจ ปล่อยวาง ทิ้งออกไปจากจิตใจให้มากที่สุด สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ

        2 วันที่ผ่านมา ได้ฝึกความอดทน ฝึกที่จะไม่นำเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาคิด ฝึกที่จะลดโมหะ  ปล่อยวางต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น  ฝึกที่จะไม่เก็บเรื่องราวต่าง ๆที่เกิดขึ้น มาทำให้เป็นทุกข์   ความสุขอยู่ที่ใจที่จะทำให้เกิดสุขได้ทุกสถานที่  ทุกที่ทุกเวลา ร่างกายจะเกิดทุกข์ แต่ใจเป็นสุข ก็จะเกิดสุขได้  Happy ba    

        โดยเฉพาะในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เป็นวันที่จะต้องเดินทางไปสัมมนา  คำทำนายต่าง ๆ ข่าวคราวที่เกิดขึ้น   ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในคืนวันที่ 21 ธันวาคม 2555   ในระหว่างที่นั่งเรือชมหิงห้อย ใจต้องนิ่ง มีสมาธิ สายตาเพ่งมองไปที่ต้นไม้ จึงจะมองเห็นแสงหิงห้อยได้  เธอเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีความดี ส่องเแสงออกมา ไกด์นำทาง คนขับเรือคุณลุงอธิบายได้ดีมาก ๆ  เข้าใจธรรมชาติของหิงห้อย เล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกับประวัติของคลองในหมู่บ้าน ทุกคนมีดี          มีความรู้ความสามารถเฉพาะแต่ละด้านที่ถนัดของตัวเอง   

                  

                                           เรือนเพ็ญ  โฮมสเตย์ที่ไปพักเมื่อคนวันที่ 21 ธันวาคม 2555 

                    

    ในเช้าตรู่วันที่  22 ธันวาคม 2555 ได้พบและพูดคุยกับครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาชมหิงห้องย มาจากสุราษฎร์ธานี คุณตาทำงานที่อุตสาหกรรมจังหวัด พาลูกหลานมา ประมาณ 10 คน มีน้องอิ่มบุญเป็นขวัญใจอขงทัวร์ ในครั้งนี้       ขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และได้เบอร์โทรศัพท์ ด้วย

         นั่งมองพระจันทร์ครึ่งดวงที่ส่องแสงอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านพัก เดือนเพ็ญโฮมสเตย์ที่พัก ในตอนดึกที่เงียบสงัด พระจันทร์ยังสวยเหมือนเดิม สายน้ำที่ไหลพัดเรื่อย ๆ ความเงียบ ทำให้ใจสงบ และมีความสุขกับธรรมชาติ  ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา และเป้าหมายของชีวิตที่ดำเนินต่อไปในปี 56  และสิ่งที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแนวคิด  ได้คำตอบคือ อยู่อย่างสงบ พอเพียง  ไม่ต้องดิ้นรนให้มากมาย ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมา ณ เวลานี้ ก็สูงสุดแล้ว  ขอทำงานตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ผู้ป่วย ผู้รับบริการ ได้รับการบริการที่ดี มีความสุข ปลอดภัย ผู้ป่วยโรคติดต่อได้รับการดูแลรักษา คำแนะนำที่ดี ไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น  โดยการทำงานจะตั้งเป้าหมายและระยะเวลาให้ชัดเจน   เพื่อว่าจะได้ไม่เหนื่อย ไม่ล้า หรือเกิดงานพอกหางหมู สะสม ค้างปีมาเรื่อย ๆ 

                   

         สิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกคือ ฝึกการทำงานให้มีความสุข รักที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้น  ถึงจะไม่ชอบก็ตามหรืองานที่ได้รับมอบหมายจะเกี่ยวข้องข้องกับงานที่ทำตามTOR ของหน่วยงานหรือTOR ของภาระงาน      ฝึกที่จะทำใจให้ยอมรับ และต้องทำใจให้รักงานนั้น   การทำงานที่ได้รับมอบหมายงานหลัก หรืองานรอง งานยุทธศาสตร์ ไม่ต้องคาดหวังว่าอะไรมากมายว่าจะต้องได้รับคำชม  ยกย่อง หรือต้องทำใจให้ยอรับ เปิดใจให้กว้างเพื่อจะฟังคำตำหนิ ติเตียน ให้ได้ และนำมาแก้ไข ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการทำงานร่วมกัน

       อันดับที่ สอง ต่อจากการฝึกทำงานให้มีความสุข คือฝึกทำใจ และฝึกความอดทน ฝึกการฟัง คำพูดของผู้ร่วมงาน ในทีม หรือการฟังเจ้านาย ให้มากขึ้น  แล้วต้องนำมาวิเคราะห์ พิจารณา ให้มากขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้

       เมื่อฝึกการฟังได้แล้ว ก็ต้องฝึกในการพูดให้สั้น ๆ เข้าใจง่าย ๆ ฝึกที่จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ ทำเป็นลายลักษณ์อักษร  บันทึกเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  รายงานการทำงานทั้งด้วยวาจาและบันทึก ลงวันที่ เวลาให้ชัดเจน  สิ่งนี้ต้องทำและพัฒนาให้ได้  เพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วไม่บันทึก ไม่เขียน ไม่นำเสนอ หรือรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ทำให้งานที่ทำที่ผ่านมา ถูกมองว่าไม่ได้ทำอะไรเลย  (มีคำพูดบอกว่าทำงานวนในอ่าง)

          เรื่องที่ 4 ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ได้ ได้รับคำติเตียน ตำหนิ บ่อยครั้ง ว่า ทำงานช้ามาก ๆ หรืองานที่จะต้องทบทวนข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก ๆ ต้องถูกต้องแม่นยำ  มีข้อเสนอให้ ฝึกการงานให้เร็วขึ้น   ส่งต่องานให้คนอื่นช่วยทำบ้างอย่าทำงานคนเดียว  รู้อยู่คนเดียว   จริงแล้วมีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ  มีเครือข่ายในชุมชน  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันรับผิดชอบ ในระดับจังหวัด ระดับเขต หรือในดรงพยาบาลชุมชน  เราช่วยกันทำงานเป็นทีม ประสานงานกัน เราจะรู้เรื่องกันในทีมที่ทำงานด้วยกัน   อาจจะมีบ้างที่หลายคนที่ไม่เข้าบทบาทหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ ทำให้มองเห็นว่าเราทำงานรู้เรื่องอยู่คนเดียว)  ดังนั้น ในปี 56 นี้จะต้องฝึกในเรื่องของการประชาสัมพันธ์       ประชาสัมพันธ์งานที่ทำ  รายงานหัวหน้า  รายงานผู้ที่ต้องทำงานเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกันให้ทราบเรื่องด้วยทุกครั้ง ทำเป็นบันทึก  ส่ง mail รายงานให้รับทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานภาระหน้าที่รับผิดชอบให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน    

         เรื่องที่ 5   เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ในตำแหน่งหัวหน้า ที่จะต้องจะต้องแก้ไขและปรับปรุงในการทำงานมากขึ้น จะต้องมีบันทึกการทำงานทุกครั้ง  บันทึกการแบ่งงานให้ทีม  บันทึกการมอบหมายงานให้ลูกน้อง  เป็นใบมอบหมายงานให้ชัดเจน  ไม่มอบหมายงานด้วยวาจา   บันทึกการฝึกงานลูกน้อง   บันทึกการสอนงานให้ลูกน้องให้ทำแทน ในบางเรื่องที่น้องทำได้ในขอบเขตภาระหน้าที่  ทำเป็นตารางการการทำงานโชว์ให้เห็นว่าวันนี้จะทำอะไร   ทุกอย่างต้องทำเป็นบันทึกทั้งหมด     แล้วจะทำได้หรือไม่  ยากมาก ๆ เพราะไม่ชอบการเขียนการบันทึก ปีใหม่คงต้องได้ซื้อ ซัมซุงกาแลคซีโน๊ตมาใช้  จึงจะได้ผล 

         เรื่องที่ 6   สอนงานให้ลูกน้องให้น้องเก่ง ทำงานให้ได้ สอนให้น้องทำงานแทน ให้สามารถตอบคำถามคนอื่นๆ ได้ทุกครั้งที่ถูกถาม ในเรื่องที่ไม่เป็นความลับ หรือเกี่ยวข้องกับจริยธรรม โดยที่ไม่ต้อง รอคำตอบจากหัวหน้า  ทำเป็นสมุดคู่มือการตอบคำถาม คำตอบ ของหน่วยงาน ที่เป็นคำถามที่ผู้รับบริการถามบ่อย ๆทางโทรศัพท์  

         เรื่องที่ 7  ที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คือ  การไม่คิดแทนคนอื่น การคิดหวังดีต่อผู้อื่นในบางเรื่อง  ซึ่งบางครั้งเราหวังดีมากไป หรือคิดแทนคนอื่น แก้ตัวแทน ออกรัีบแทน  จะทำให้เกิดปัญหากับเขาก็ได้   การคิดแทนคนอื่นทำให้เขาไม่ได้ได้มีโอกาส ที่จะได้คิด ได้ทำ  หรือแสดงความสามารถ   ฝึกที่จะเป็นพี่เลี้ยง คอยประคับประครองและคอยช่วยเหลืออยู่ห่าง ๆ    

       

         เรื่องที่ 8 เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการที่จะมีชีวิตอยู่ให้ยืนยาว มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี คือการออกกำลังกาย ทุกวัน ระวังเรื่องน้ำหนักไม่ให้ขึ้นมากเกินไป เหมือนที่ผ่านมา น้ำหนักขึ้นถึง 65  กิโลกรัม จนถูกแซวว่าเป็น     น้องเป็น ลูกขนุน จนลดน้ำหนักลงมาได้แล้วโดยการออกกำลังกายคนเดียว เดินคนเดียว  ควบคุมอาหาร จำกัดเรื่องอาหารได้แล้ว 

         ในปี 56 อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายจะไม่เดินคนเดียวอีกแล้ว จะไปออกกำลังกายพร้อมกับ     เพื่อน ๆ หรือกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน เพราะว่าปีที่ผ่านมาจะชอบออกกำลังกายคนเดียว เดินคนเดียว ไม่ได้ไปกับครอบครัวหรือเพื่อนเพราะว่าครอบครัวชอบไปออกกำลังกายตอนเย็น ส่วนตัวเราชอบออกกำลังกายตอนเช้าวันหยุด เลยไม่ตรงกัน  ปรับเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายใหม่คือออกกำลังกายไปพร้อมกับครอบครัว  หรือออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อน ๆ จะได้ไม่เหงา  มีเพื่อนที่จะพูดคุย  แลกเปลี่ยนแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานไปด้วย  

        ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะทำ อยากจะปรับเปลี่ยน  สำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องที่ 9 คือการปรับแนวคิดไม่นำเรื่องต่างๆ หรือ  คำพูดที่ได้ยินมาคิดให้เกิดความไม่สบายใจ  ไม่รับมาเป็นปัญหา  ใครด่า หรือพุดไม่ดีอย่างไร คนพูดก็รับไปเอง   ไม่นำมาแบกไว้ในใจ  ปล่อยวาง ทิ้งออกไปจากจิตใจให้มากที่สุด    สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ 

        สำหรับเรื่องสุดท้ายที่จะทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ไม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ไม่ให้เกิดภาวะเครียด         โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคอ้วน  ให้อ่านและปฏิบัติตาม 15 วิธีเคล็ดอายุยืน สุขภาพดีไปอีกนาน 

        ในปีนี้ 55 ปฏิบัติได้ข้อ 2  ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ8  ข้อ9  ข้อ10 ข้อ11และ13    สำหรับปีหน้า 56  จะต้องปฏิบัติให้ได้    ในข้อ 12 รู้จักการผ่อนคลาย  และข้อ15 ไม่หอบงานกลับไปทำที่บ้าน   แล้วข้อ 14 หนีไปอยู่ต่างจังหวัด  จะหนีไปอยู่ไหน ก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้ว 

   

รูปภาพขอมาจากFace book  ชอบมากคะ เข้ากับเนื้อหาพอดี  

หมายเลขบันทึก: 513852เขียนเมื่อ 23 ธันวาคม 2012 17:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2013 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (19)

บ่อยครั้งที่แนะนำคนไข้ที่มีความเครียด

kunrapee : ถ้ามีคนนินทาว่าร้าย และด่าเรา ถ้าเราไม่ได้ยิน เราจะโกรธเขาไหมคะ (คนไข้ : ไม่โกรธ)

kunrapee : ถ้ามีคนนินทาว่าร้าย และด่าเรา แล้วเราได้ยิน เราจะโกรธไหมคะ (คนไข้ : โกรธ)

kunrapee : ฉะนั้น ทุกสิ่งอย่างอยู่ที่เราคิดเท่านั้นเอง ถ้าเราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้ว อย่าได้แคร์

  • บ.นี้ให้สาระและข้อคิดดีๆมากเลย..
  • ขอขอบคุณมากครับ

สวัสดีคุณไก่ เห็นกาแฟแล้วหิว ตั้งแต่เข้าวงHappy  Ba รู้สึกว่า ตัวเองเย็น ในการฟังมากขึ้น

ขอบคุณมากคะที่ให้คำแนะนำ จะไม่โกรธ   และจะฝึกการปล่อยวางคะ และไม่นำมาคิดให้เป็นทุกข์  ปรับปรุงแก้ไข ในสิ่งที่เราทำแล้วเกิดปัญหากับคนอื่น 

Ico48

สามสัก(samsuk)

หนึ่งวันที่แล้ว

ขอบคุณพี่สาสักที่ติดตามอ่านและให้คำวามเห็นว่าเกิดประโยชน์ ได้แนวคิดนี้มาจากเพื่อน และพี่ชาย รวมทั้งจากอ่านคำคม ปรัชญาชีวิต เพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อน ๆที่ส่งมาให้อ่าน 

Ico48

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--

ประมาณ 24 ชั่วโมงที่แล้ว

ใช่คะพี่บังวอญ่า ไก่ก็เย็นลงเยอะคะ หลังจากได้รับ mail คำเตือนจากพี่ชาย หนึ่งหน้ากระดาษเอสี่  ไก่ก็นำมาทบทวนดู น่าจะจริง ลองปฏิบัติดู ดีนะคะ จนตอนนี้ใจเย็นเกินไป จนเหมือนกับไม่จะไม่สนใจอะไรแล้ว   แต่เพื่อน ๆ พี่ๆ ยังคิดถึงเสมอนะคะ เมื่อได้คุยกันในวงHappy ba แล้วเกิดความสุขมาก ๆ

Large_picture708998

สวัสดีปีใหม่นะครับคุณประกาย

  • ขอให้พานพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2556 ..สวัสดีปีใหม่ครับ

 

  •  สุขสันต์สุขศรีปีใหม่ 2556 ตลอดปีและตลอดไปครับ
  • ปณิธิ ภูศรีเทศ

Ico48

แสงแห่งความดี

สวัสดีปีใหม่คะ ขอพระคุ้มครองรักษา โชคดีมีความสุขตลอดไปคะ 

กลับมาอ่านทบทวนอีกครั้ง แล้วทำไมาเราลืมทำคามที่ได้บันทึกไว้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท