ร่วมอย่างไรจีงเรียกว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง?


"งานอะไรก็ตามที่เป็นภาระอย่าคิดว่าเราคนเดียวเป็นคนเก่งสามารถแก้ปัญหาคนเดียวแต่จะต้องเปิดใจยอมรับว่าคนอื่นก็ช่วยเราทำได้ จึงเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้งานที่เป็นภาระนั้นประสบผลสำเร็จ"

Community  participation 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

แลกเปลี่ยนความรู้โดย  ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งต่อความรู้โดย กาญจนา  นิ่มสุนทร  นศ.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน

          การมีส่วนของประชาชน คือ การที่ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสิน ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหา
แต่มิใช่นักวิชาการเข้าไปดำเนินวางแผนและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเสียเอง ดังตัวอย่างที่ว่า นักวิชาการ นำปลา ผักและข้าวเข้าไปให้ชาวบ้าน แทนที่จะสอนให้ชาวบ้าน เลี้ยงปลา ปลูกผัก และทำนา หรือนัยหนึ่งคือ นักวิชาการไม่ได้ "เอามาะพร้าวห้าวไปขายสวน" แต่เป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในประชาชน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจะกลายเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน

          ซึ่งตัวอย่างของปราชญ์ชาวบ้าน ในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค หนึ่งในนั้น คือ เช่น พ่อบุญเต็ม ไชยลา ชาวบ้าน อ.พัง จ.บุรีรัมย์ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการขับเคลื่อนพลังมวลชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ในการแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆได้ ทำให้ลูกหลานได้กลับมาเป็นนายของตัวเอง สร้างควมสุขให้กับครอบครัวและชุมชน ประสบผลสำเร็จเป็นที่แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ตัวอย่างชมรมผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการ สอนวิธีการทำของเล่นโบราณการทำขนมโบราณให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน

            จากการชมวิดีทัศน์เรื่องราวของสมหวังหัวหน้าครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุพิการ ปัจจัยพัฒนา เพื่อนบ้านเห็นว่าสมหวังเข้าห้องน้ำไม่ได้เพราะลุกไม่ได้ มีการประสานงานร่วมกันกับชาวบ้านเพื่อช่วยกันสร้างส้วมให้กับสมหวัง โดยผ่านทางชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการอ.ควนขนุน เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้สมหวังลุกขึ้นมาฮึดสู้อีกครั้ง
มีแรงที่จะออกกำลังกาย ทุกก้าวที่สมหวังเดินไปเป็นการฟื้นกายฟูใจ เกิดขึ้นเป็นกายและจิตใหม่ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ทีเพื่อนคนพิการชาวพัทลุงเคยผ่านมา
            การช่วยเหลือคนพิการคือต้องสร้างโอกาสให้คนพิการช่วยเหลือตนเอง  และผลักดันให้คนพิการเข้ามาช่วยเหลือกันเอง  โดยการรวมกลุ่มกันของคนพิการ การทวีพลัง เกิดการรวมตัวกัน  รวมสมาคมคนพิการทุกประเภทให้ออกมาสู่การพัฒนาตนเองเกิดความสมบูรณ์ "คนพิการมีศักยภาพให้กับสังคมได้" เครือข่ายเพิ่มพูนพลังคนพิการเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็นประจักษ์พยานสำคัญดีคำกล่าวที่ "พิการแต่กาย แต่ใจไม่พิการ "

  "งานอะไรก็ตามที่เป็นภาระอย่าคิดว่าเราคนเดียวเป็นคนเก่งสามารถแก้ปัญหาคนเดียวแต่จะต้องเปิดใจยอมรับว่าคนอื่นก็ช่วยเราทำได้ จึงเกิดการรวมกลุ่มคน ทำให้งานที่เป็นภาระนั้นประสบผลสำเร็จ"

 

หมายเลขบันทึก: 513780เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2012 15:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2012 15:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

การมีส่วนร่วมสำคัญมาก .... นำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี