เหล้า ! .. ตัวทำลายเศรษฐกิจประเทศ


เพียงเพราะปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงกับทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศมหาศาล ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับการมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นการสาบแช่งที่รับของขวัญดังกล่าว จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายอนาคตของมนุษย์

มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Economic cost of Alcohol consumption

แลกเปลี่ยนความรู้โดย ผศ.ดร. สุชาดา ภัยหลีกลี้  อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งต่อความรู้โดย กาญจนา  นิ่มสุนทร นศ.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน

       เป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปรียบเสมือนการบั่นทอนสุขภาพ ทั้งสุขภาพ กายและสุขภาพจิต อาทิเช่น โทษต่อร่างกายการติดสุราเรื้อรัง อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ส่งผลต่อปัญหาทางสังคมแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง นอกจากนี้ยังพบว่าก่อให้เกิดความสูญเสียความรับผิดชอบทางหน้าที่การงาน  มีเพียงบางส่วน คือ ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม แอลกอฮอล์จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางBiochemical จากการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาพบว่า การเจ็บป่วยและการตายเกิดจากแอลกอฮอล์โดยตรง และเกิดจากแอลกอฮอล์มีส่วนร่วมบางส่วนส่งผลให้เกิดการแสดงบทบาททางสังคมและผลกระทบทางสังคมผลของการดื่มสุราทำให้เสียชีวิต 3.2 % ประมาณ 58.3 ล้าน หรือ Daly's 4 % กล่าวคือ ทำให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะมหาศาลทั้งการสูญเสียจากกลุ่มโรคที่เกิดร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์ มะเร็งปากและลำคอ มะเร็งอื่นๆ ตับแข็งมะเร็งเต้านม และนอกจากนี้ยังพบว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ทางรถยนต์ จักรยานยนต์ การจมน้ำ การตายในกลุ่มอายุต่างๆ รูปแบบการตายจากการใช้แอลกอฮอล์ ซึ่งกล่มุอายุที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ อายุ 15-19 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าอายุน้อยลงเรื่อยๆ

       การประเมินการสูญเสียจากการดื่มแอลกอฮอล์จากปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์ได้แก่ ค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่าใช้จ่ายทางอ้อม การขาดงานทำให้องค์กรหรือบริษัทจะเสียผลลัพธ์จากการทำงาน ศักยภาพในการทำงานลดลง ปริมาณงานและผลลัพธ์งานออกมาน้อยกว่าปกติ และอีกส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควร หรือครอบครัวขาดรายได้จากการทำงาน และส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเศร้าโศกเสียใจ

      วิธีการวิเคราะห์ ค่าเจ็บป่วย  จะวิเคราะห์การเสียโอกาสหรือเสียทางเลือก เช่น ถ้าไม่มีการสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลไม่จำเป็นจะต้องตั้งหน่วยรับบริการมากกว่าภาวะปกติก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
Acute และ Chronic disease โดยคำนวณจาก Human Capital Approach  ความสามารถในการหาได้ในปัจจุบัน แล้วเมื่อถึงการเกษียณอายุจะได้เท่าไหร่ การเทียบเคียงกับเงินที่เราควรจะหาได้ในอนาคต เมื่อเทียบเคียงจะได้เท่าไหร่ ค่าเสียโอกาสต่างๆ

      มุมมองการประเมินการสูญเสียในทางเศรษฐกิจ ความสูญเสียต่อปัจจเจกบุคคลได้แก่ ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว ความสูญเสียต่อสังคมเป็นความเสียหายที่คิดรวมทั้งหมดทั้งจากผู้ใช้บริการผู้ให้บริการ  Rice. et 1991 ประเมินต้นทุนของการดื่มสุราในสหรัฐอเมริกา
     ซึ่งจะประเมินในประเด็นดังต่อไปนี้ 
การบำบัดผู้ติดสุรา  ค่ารักษาโรคที่วินิจฉัยว่ามีสาเหตุมากจากการดื่มสุราค่าสนับสนุนการบำบัดรักษา เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานความสูญเสียที่เกิดกับสังคม  การตายก่อนวัยอันควร  การรักษาทารกและเด็กที่ป่วยเนื่องมารดาเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์
      โดยภาพรวมในส่วนของการประเมินความสูญเสียจากการดื่มสุราในหลายประเทศมีตัวเลขที่เทียบเคียงกับ
GDP ทำให้เห็นมูลค่าความสูญเสียมหาศาล จะเห็นได้ว่าเพียงเพราะปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงกับทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรในการพัฒนาประเทศมหาศาลจากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการรณรงค์เกี่ยวกับการมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นการสาบแช่งที่รับของขวัญดังกล่าว จึงปฎิเสธไม่ได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของการทำลายอนาคตของชาติ

หมายเลขบันทึก: 513756เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2012 11:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2012 15:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)


ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจที่มอบให้น้องน้อยที่กำลังหัดก้าวค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี