วิสุทธิมรรค

วิสุทธิมรรค เป็นพระคัมภีร์ชั้นอรรถกถา ที่แสดงแนวทางอบรม สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานไว้โดยลำดับ (step-by-step)

ท่านพระอาจารย์สันติ อุตตมปุญโญ เทศนา และบันทึกไว้ในรูป MP3

ทาง YouTube อนุญาตให้ทำเป็นวิดีโอขึ้นได้ เพื่อเป็นสมบัติสาธารณะ

ถ้าท่านต้องการดาวน์โหลด... เรียนเสนอให้คลิกที่คำ 'Youtube' > เข้าไปชมที่ YouTube > ใช้โปรแกรมกลุ่ม YouTube Downloader เช่น www.savetube.com, YTD YouTube downloader > http://youtubedownload.altervista.org/ 

เมื่อแปลงเป็นรูปไฟล์เสียง เช่น MP3 แล้ว จะทำให้เก็บไว้ฟัง เผยแพร่ หรือพิจารณา เพื่อการความสุข ความเจริญของท่านได้ในระยะยาว

ยินดีให้ท่านนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต --- กราบนมัสการ กราบเรียน เรียนอนุโมทนามาด้วยความเคารพอย่างสูง - สาธุ สาธุ สาธุ

.
http://www.youtube.com/playlist?list=PLetg9CR0EhCHJXYXSi7EfxMtcgweCVBvq

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)