วันที่ 21 ก.ย.49   ผมเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   มีการนำเสนอผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้นำเข้าบุหรี่ต่างชาติใช้ข้อตกลง WTO  และกโลบายแจ้งราคาต้นทุนบุหรี่ต่ำเพื่อเลี่ยงภาษี   ทำให้รัฐบาลไทยขาดรายได้ไปประมาณปีละ 10,000 ล้านบาทและมีผลให้การควบคุมอัตราการสูบบุหรี่ยากขึ้น

        กรรมการหลายท่านมีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางมาก   ก็ขยายเรื่องราวเล่ห์กลของบริษัทบุหรี่ - สุราด้านอื่น ๆ อีกมากมาย   และมีการเอ่ยถึงป้ายยักษ์โฆษณาสุรา Johny Walker ที่อาคารใบหยก 2 ที่แฝงคำว่า Drink don't drive เป็นทำนองเตือนสติ   ว่าเป็นเล่ห์กลที่เลี่ยงกฎหมายอย่างไร้ยางอาย   ผมจึงอยากชักชวนกันว่าเราอย่าซื้อสุรายี่ห้อนี้   เพราะเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยแบบหน้าด้าน

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.ย.49