แผนดำเนินงาน ปี 2550

ทบทวนปี 2549 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปี2550
  • ศูนย์บริการวิชาการเตรียมจัดทำแผนดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2550
  • มีการทบทวนแผนฯปี 2549 ที่ผ่านดังนี้ 1.การประชุมร่วม 3 สถาบันด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย มมส.  มข.  และมมหาลัยบูรพา  เมื่อวันที่2-4 กันยายน2549  ณ.โรงแรมสักภูเดือน นครราชสีมา และครั้งที่2. วันจันทร์ ที่25 กันยายน 2549 ทีมงานศูนย์จะนำผลการสัมมนาจากนครราชสีมา ไปทบทวนผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ห้องประชุมกรรมการศูนย์ เพื่อกำหนดเป็นแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)