......ไม่ใช่แค่ในคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นที่มีการขโมยเกิดขึ้นแต่อย่างในผึ้งที่มีขนาดเล็กก็ยังมีการขโมยเกิดขึ้นเลย แต่เป็นการขโมยที่ไม่มีกฎหมายอย่างในคนมาบังคับ มีเพียงคำว่ารอดหรือไม่รอดเท่านั้นที่จะเป็นตัวบ่งบอก การขโมยของผึ้งนั้นก็คือการขโมยน้ำหวานนั่นเอง เรามักจะพบได้เสมอโดยเฉพาะในรังผึ้งที่อ่อนแอ คือรังที่เป็นโรคแต่ผึ้งทหารก็ยังสามารถรับรู้ได้โดยกลิ่นของผึ้งขโมยจะผิดแปลกไป และลักษณะการบินจะบินวนเวียนอยู่หน้ารัง เมื่อผึ้งทหารจับผึ้งขโมยได้ก็จะเข้าทำการต่อสู่กัน โดยใช้ทั้งกรามและเหล็กในเป็นอาวุธ ส่วนมากผลของการต่อสู้มักจะตายทั้งสองฝ่าย เห็นอย่างนี้แล้วก็น่าคิดนะ

ถ้าหากว่าในคนเราผลของการขโมยคือ.....จุดจบของชีวิต  ก็คงจะดีสังคมก็คงจะปราศจากคนเลว