รร. จิระศาสตร์วิทยาได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน "10 ภาคีดีเด่น" สำหรับเสนอให้คณะกรรมการประเมิน สคส. พิจารณา

         จึงขอนำสรุปกิจกรรม KM ที่ สคส. สรุปส่งให้คณะกรรมการประเมินมาเผยแพร่ด้วย   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 17 ก.ย.49